Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2020

Quyết định: QĐ TN ĐHCQ  QĐ TN ĐHCQ VB2

Danh sách: DS TN ĐHCQDS TN ĐHCQ VB2