Thông báo về việc kiểm tra và cập nhật thông tin sinh viên khoá 58 trở về trước để xét công nhận hoàn thành chương trình và cấp chứng chỉ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH, đề nghị SV:

1.      Có 200 SV chưa cập nhật NƠI SINH để in vào chứng chỉ, vì vậy đề nghị SV thuộc diện trên nhắn tin qua fanpage: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Vinh để Phòng Đào tạo kiểm tra và cập nhật thông tin;

2.      Ngoài ra SV khoá 58 trở về trước kiểm tra, chính xác hoá thông tin, nếu có sai sót đề nghị nhắn tin qua fanpage: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Vinh để được kiểm tra và xử lý./.

Danh sách tải tại đây! ds_gdqpan_k58_ve_truoc_copy.xls