Thông báo về việc kiểm tra và cập nhật thông tin sinh viên khoá 58 dự kiến được công nhận hoàn thành chương trình và cấp chứng chỉ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH, GIÁO DỤC THỂ CHẤT. Đề nghị SV khoá 58 kiểm tra, chính xác hoá thông tin, nếu có sai sót đề nghị nhắn tin qua fanpage: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Vinh để được kiểm tra và xử lý./.

1. Giáo dục quốc phòng - an ninh, tải tại đây: ds_gdqpan_k58_ve_truoc.xls

2. Giáo dục thể chất, tải tại đây: ds_qd_gdtc_k58_ve_truoc_52021.xls