Để công tác xét tốt nghiệp cho sinh viên cuối khoá đúng kế hoạch, Nhà trường gửi thông báo và đề nghị lớp Trưởng các lớp cuối khoá thông báo tới toàn thể SV tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 (tháng 5/2021) thực hiện các nội dung công việc sau:

Nội dung có tại đây!  noi_dung_hop_lop_truong_2021.docx

 1. Kiểm tra kết quả học tập, rèn luyện, sửa sai thông tin cá nhân phục vụ in bằng tốt nghiệp

- Kiểm tra kết quả học tập, rèn luyện bao gồm: Điểm tích lũy học phần, điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa, tổng số tín chỉ tích lũy, kết quả rèn luyện. Đối với các nhóm học phần tự chọn, nếu số lượng học phần trong nhóm tự chọn mà sinh viên tích lũy lớn hơn số lượng học phần quy định phải tích lũy trong nhóm tự chọn, sinh viên làm đơn nộp về Trợ lý đào tạo trước ngày 21/5/2021 để được giải quyết.

- Kiểm tra thông tin cá nhân: Họ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính; cập nhật tài khoản ngân hàng vào trang đăng ký học (http://student.vinhuni.edu.vn); Nếu có bất kỳ thông tin nào không đúng, sinh viên mang thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân đến Bộ phận một cửa - Phòng Hành chính tổng hợp (Tầng 1, Nhà Điều hành) để sửa sai trước ngày 21/5/2021.

Lưu ý: Sinh viên có thông tin bị sai, không thực hiện sửa sai theo thời gian của thông báo này, tự chịu trách nhiệm với thông tin in trên văn bằng tốt nghiệp và phụ lục văn bằng.

2. Sinh viên đã được các đơn vị ngoài trường cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Ngoại ngữ

Sinh viên các hệ đã được các đơn vị ngoài trường cấp chứng chỉ Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh đề nghị viết đơn gửi về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh và Khoa Giáo dục Thể chất để kiểm tra, xác minh và xem xét miễn học, hồ sơ gồm: Đơn trình bày, bản sao hợp pháp và bản gốc để đối chiếu; sau khi hoàn thành gửi về Nhà trường (qua Phòng Đào tạo) để nhập vào hệ thống phần mềm CMC trước ngày 18/5/2021. Đối với chứng chỉ Ngoại ngữ sinh viên nộp về Trung tâm Giáo dục thường xuyên (Tổ Đào tạo - Tuyển sinh) để kiểm tra và nhập vào hệ thống phần mềm CMC trước ngày 18/5/2021.

3. Đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung

Sinh viên khoá 57 về trước và sinh viên học vượt đủ điều kiện tốt nghiệp viết đơn đăng ký xét tốt nghiệp nộp về khoa, viện trước ngày 23/5/2021.


 

4. Đối với sinh viên hệ liên thông, sinh viên văn bằng thứ 2

Sinh viên liên thông, văn bằng thứ 2 nộp các hồ sơ về khoa, viện để nhập vào hệ thống phần phềm CMC: 1 bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp, 1 bảng điểm gốc toàn khóa và 01 bản sao hợp pháp trước ngày 15/5/2021.

5. Hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác trước khi xét tốt nghiệp

- Sinh viên hoàn thành học phí và các khoản kinh phí liên quan trên phần mềm CMC để xét tốt nghiệp.

- Nộp kinh phí Văn Bằng tốt nghiệp 200.000 đồng/1 sinh viên/ngành theo Thông báo số 136/TB-ĐHV ngày 17/5/2016: Lớp trưởng lập danh sách nộp theo danh sách lớp, nếu sinh viên nào chưa nộp vì chưa đủ điều kiện tốt nghiệp thì gạch tên, giữ nguyên số thứ tự trong danh sách để thuận tiện cho công tác quản lý; kinh phí SV nộp cho lớp Trưởng và lớp trưởng nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, tầng 3, Nhà Điều hành trong 2 ngày 27, 28/5/2021.

Yêu cầu: Lớp trưởng lập 2 danh sách: Danh sách lưu tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, danh sách lớp trưởng lưu để đối chiếu khi SV trong lớp cần (Mẫu kèm theo).

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị lớp trưởng các lớp nộp lệ phí theo lịch sau:

Buổi

Khoá học

Khoa, viện, ngành

Lịch nộp

Ghi chú: 1 lớp cử 1 SV

1

57

Các lớp kỹ sư đào tạo 5 năm

Buổi sáng:  từ 7h30 đến 9h30 ngày 27/5/2021

10 lớp trưởng

2

58

Viện SPTN và Viện SPXH

Buổi sáng:  từ 9h30 đến 10h30 ngày 27/5/2021

12 lớp trưởng

3

58

Viện KHXH&NV và Viện NNTN

Buổi chiều:  từ 14h00 đến 15h30 ngày 27/5/2021

12 lớp trưởng

4

58

Viện Hoá sinh – Môi trường và Khoa SP Ngoại ngữ

Buổi chiều:  từ 15h30 đến 17h00 ngày 27/5/2021

11 lớp trưởng

5

58

Ngành Kế toán

Buổi sáng:  từ 7h30 đến 9h00 ngày 28/5/2021

10 lớp trưởng

6

58

Khoa Luật, Khoa GDTC, Khoa GDQP-AN

Buổi sáng:  từ 9h30 đến 11h00 ngày 28/5/2021

11 lớp trưởng

7

58

Khoa Kinh tế: TCNH, QTKD, Kinh tế

Buổi chiều:  từ 14h00 đến 16h00 ngày 28/5/2021

6 lớp trưởng

 

- Sinh viên hoàn trả tài liệu (sau khi thi kết thúc học phần và bảo vệ đồ án), kinh phí ký túc xá (nếu có).

6. Thông tin hỗ trợ sinh viên

- Học tập, Rèn luyện: Liên hệ trực tiếp Trợ lý đào tạo, Cố vấn học tập, Trợ lý Quản lý sinh viên của khoa/viện.

- Đính chính thông tin cá nhân trên hệ thống phần mềm CMC: Bộ phận một cửa, tầng 1, Nhà Điều hành.

- Liên quan đến các khoản thu học phí và các khoản phí,… : Phòng Kế hoạch – Tài chính, tầng 3 nhà Điều hành; Nộp 200.000 đồng/SV/ngành tại tầng 3, Phòng Kế hoạch – Tài chính (Cô Hiền, đt: 0983.589488).

- Xác nhận tương đương chứng chỉ tiếng Anh/tiếng Pháp do cơ sở ngoài trường cấp: Trung tâm Giáo dục thường xuyên (tổ đào tạo liên tục): Tầng 5 nhà Điều hành.

- Nhận lại học bạ gốc THPT tại Phòng CTCT - HS, SV (tầng 1, Tòa nhà Thư viện) lịch cụ thể thông báo sau.

- Phát Bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng (bảng điểm), chứng chỉ GDTC, GDQP-AN: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Vinh, lịch phát được đăng trên website: vinhuni.edu.vn hoặc fanpage:

Lưu ý:

- Thời gian sinh viên hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và các điều kiện liên quan đến xét công nhận tốt nghiệp trước 23/5/2021.

- Thời gian dự kiến tổ chức lễ bế giảng và trao bằng từ 16/6 đến 20/6/2021.

- Sinh viên đi nhận Văn Bằng tốt nghiệp và Phụ lục văn băng (bảng điểm) và các loại chứng chỉ phải mang theo chứng minh nhân dân (đang trong thời hạn được sử dụng, rõ ảnh, rõ số chứng minh thư, ngày cấp) trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền (uỷ quyền cho những người cùng có trong sổ hộ khẩu)./.