Thực hiện chủ trương của Nhà trường, từ khóa tuyển sinh 2016 (khóa 57) trở đi, môn Giáo dục thể chất cho sinh viên các ngành không chuyên được tổ chức dạy học như một học phần độc lập.

Căn cứ chương trình môn học Giáo dục thể chất cho khóa 57, để công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá được thuận lợi, Nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục thể chất (5 tín chỉ) áp dụng từ khóa 57 trở đi như sau:

Giảng viên đánh giá điều kiện dự thi lý thuyết và dự thi thực hành (được dự thi hay không được dự thi): Sinh viên đảm bảo số tiết học theo quy định, thái độ học tập nghiêm túc, trang phục phù hợp.

1. Phần thi lý thuyết chung về Lý luận giáo dục thể chất: Kiểm tra trắc nghiệm khách quan.

2. Phần thi thực hành, sinh viên chọn 1 trong 2 phần sau: Thể dục cơ bản hoặc Điền kinh để thi lấy điểm thực hành.

3. Công thức tính điểm

Điểm trung bình chung = 0,3*(điểm lý thuyết) + 0,7*(điểm thực hành)

Điểm đạt: Điểm trung bình chung ≥ 5,0 điểm

            Trong đó: Các loại điểm đánh giá theo thang điểm 10, có điểm thi lý thuyết và điểm thi thực hành.

 

Nhận được công văn này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa đào tạo và Trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện ./.Nội dung chi tiết có tại: to_chuc_kiem_tra_danh_gia_hoc_phan_gdtc.doc