Lịch phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học chính quy

cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016 – 2017 (10/2016) 

Lịch phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học chính quy cho sinh viên các ngành tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016-2017 (10/2016).

Thời gian: 2 ngày 26 và 27/10/2016

Địa điểm: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, điện thoại: 0383856394 (gặp trực tiếp Thầy Hồ Xuân Thủy)

Đến nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm, sinh viên lưu ý:

- Mang theo chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên;

          - Sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016-2017 (10/2016) có trong tài khoản các nhân sinh viên.

 Đề nghị sinh viên đến nhận đúng thời gian và kiểm tra chính xác thông tin trước khi Nhà trường cấp văn bằng tốt nghiệp./.

Phòng Đào tạo