KẾ HOẠCH

Thực hiện Tháng rèn nghề và Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng

 nghề nghiệp” năm học 2016 - 2017

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

           Để nâng cao chất lượng dạy và học, nghiên cứu sáng tạo, rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên các ngành ngoài sư phạm hệ chính quy đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội, Nhà trường thông báo Kế hoạch thực hiện Tháng rèn nghề và tổ chức Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” năm học 2016 – 2017, như sau:

I. Về tháng rèn nghề

1. Mục đích yêu cầu

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong giảng viên và sinh viên;

- Rèn luyện nghiệp vụ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo; tăng cường hiểu biết, giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong cho sinh viên; góp phần thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

2. Nội dung

- Tổ chức cho giảng viên thao giảng, dự giờ thăm lớp;

- Tổ chức cho sinh viên các khóa thực hiện các nội dung rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp theo chương trình đào tạo và theo chuẩn đầu ra của các ngành;

- Tổ chức tốt công tác thực hành – thí nghiệm gắn liền với thực tế nghề nghiệp;

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực tập nghề nghiệp của sinh viên cuối khóa;

- Tổ chức Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” cấp khoa năm học 2016 – 2017;

- Nội dung Hội thi phù hợp với ngành nghề đào tạo, sát thực tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hình thức đa dạng, phong phú;

- Phân công  cán bộ có kinh nghiệm làm cố vấn và chỉ đạo cho các đội thi;

- Tổng kết đánh giá, khen thưởng cấp khoa và đề nghị khen thưởng cấp trường.

II. Kế hoạch tổ chức Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp”

 

1. Đối tượng, điều kiện dự thi và cách thức tổ chức

1.1. Đối tượng dự thi:

- Sinh viên các ngành ngoài sư phạm hệ chính quy từ năm thứ nhất đến năm thứ 4;

- Mỗi lớp sinh viên, mỗi khối lớp hoặc nhóm sinh viên thuộc đối tượng nêu trên được thành lập một đội tuyển gồm 5 thành viên để dự thi Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp”.

1.2. Điều kiện dự thi: 

- Sinh viên có đủ sức khỏe, có điểm rèn luyện loại khá trở lên và điểm trung bình chung học tập từ 2.0 trở lên (lấy kết quả năm học 2015 -2016)     .

- Trang phục:

+ Đối với nữ: trang phục áo dài, giầy hoặc dép có quai hậu;

+ Đối với nam: quần âu, áo sơ mi dài tay, cà vạt, áo bỏ trong quần, giầy hoặc dép có quai hậu;

+ Đeo phù hiệu.

2. Các nội dung Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp”

1. Màn chào hỏi

2. Hiểu biết

3. Xử lý tình huống nghề nghiệp

4. Thuyết trình

5. Sản phẩm sáng tạo

Nội dung thi phải đảm bảo:

- Phản ánh được các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học, các định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

- Phản ánh được các đặc trưng của ngành nghề đào tạo; thể hiện được các kiến thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp trong tương lai. Các vấn đề về giáo dục mà xã hội đang quan tâm: văn hoá; các tệ nạn học đường; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường…..

Ban Chủ nhiệm các khoa duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung thi của đơn vị mình.

3. Cách thức tổ chức Hội thi

- Cách thức tổ chức Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” cấp khoa do ban tổ chức Hội thi cấp khoa qui định gồm 5 nội dung:

1. Màn chào hỏi

2. Hiểu biết

3. Xử lý tình huống nghề nghiệp

4. Thuyết trình

5. Nội dung thi “Sản phẩm sáng tạo”

4. Hình thức, thời gian đối với các nội dung thi Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp

4.1. Màn chào hỏi  (thời gian tối đa 5 phút)

Điểm tối đa là 10 điểm và được nhân hệ số 5 (5 thành viên Giám khảo).

- Nêu mục đích ý nghĩa của Hội thi: 4 điểm

- Giới thiệu được các thành viên của đội, ngành nghề đào tạo và khoa mình: 2 điểm

- Trang phục đẹp, nhạc, đạo cụ liền mạch, hình thức thể hiện sinh động sáng tạo, chỉ được dùng nhạc nền cho các nội dung thi (không được thu âm lời, bài hát): 4 điểm

4.2. Hiểu biết

- Ban tổ chức chuẩn bị gói câu hỏi (10 câu/đội thi) trong đó có 02 câu hỏi bằng tiếng Anh. Các đội bốc thăm và trả lời theo hình thức trắc nghiệm, Ban giám khảo căn cứ đáp án để đánh giá điểm cho từng đội, điểm tối đa là 20 điểm (2 điểm/1 câu, không đúng không có điểm); thời gian suy nghĩ để đưa ra đáp án 10 giây, đội trả lời đưa đáp án và đọc nội dung đáp án đã chọn.

- Ban tổ chức xây dựng bộ đề cho gói câu hỏi hiểu biết trên cơ sở: Luật giáo dục đại học; Điều lệ trường đại học; Luật lao động; Bảo hiểm y tế; Bảo hộ lao động; Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020; Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ và Quy định của Hiệu trưởng Nhà trường; Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế…

4.3. Xử lý tình huống nghề nghiệp (thời gian tối đa 5 phút)

- Mục đích: Rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử tạo lập quan hệ và giải quyết vấn đề.

- Hình thức thi: Các khoa chuyên ngành chuẩn bị các tình huống và đáp án theo ngành nghề đào tạo nộp về Ban tổ chức hội thi; các đội bốc thăm và xử lý tình huống theo ngành nghề đào tạo, Ban giám khảo căn cứ đáp án để cho điểm, điểm tối đa là 10 điểm và được nhân hệ số 5.

 4.4. Thuyết trình (Thời gian tối đa 5 phút)

            Nội dung thuyết trình theo 2 chủ đề sau:

Chủ đề 1: Giới thiệu về ngành nghề của mình (yêu cầu về kiến thức, năng lực, phẩm chất nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, kỹ năng nghề nghiệp và hành động của sinh viên); 

            Chủ đề 2: Sinh viên với các vấn đề xã hội bức xúc hiện nay: Vệ sinh an toàn thực phẩm; An toàn giao thông; Bảo vệ môi trường (Fomosa, chất thải công nghiệp,...)

            - Mỗi đội thi sẽ bắt thăm chủ đề thuyết trình và trình bày, điểm tối đa là 10 điểm và được nhân hệ số 5 (khuyến khích các đội thuyết trình bằng tiếng Anh);

            - Tiêu chí đánh giá:

+ Đúng chủ đề: 6 điểm; Bao gồm: Trình bày được nội dung chủ đề: 2 điểm, ý nghĩa của chủ đề: 2 điểm, trách nhiệm của sinh viên: 2 điểm.

+ Giọng thuyết trình có ngữ điệu, sắc thái tình cảm, điệu bộ cử chỉ tự tin: 4 điểm.

            5. Ban Giám khảo, cách tính điểm và xếp hạng nội dung thi

- Ban Giám khảo gồm có trưởng Ban giám khảo và các ủy viên, giúp việc cho Ban Giám khảo thành lập tổ thư ký và tổ giúp việc;

- Phương pháp đánh giá và cho điểm: Từng thành viên Ban Giám khảo cho điểm độc lập và công khai ngay sau khi các đội hoàn thành các nội dung thi, Thư ký và Ban Giám khảo chịu trách nhiệm tổng hợp, tính kết quả cuối cùng cho mỗi đội.

- Xếp hạng: Từng nội dung thi sẽ được xếp hạnh nhất, nhì, ba … để trao giải theo nội dung thi; điểm tổng hợp của đội tuyển là tổng số điểm của đội đó ở tất cả các nội dung thi; xếp hạng Nhất, Nhì, Ba và khuyến khích theo thứ tự điểm tổng hợp từ cao xuống thấp. 

6. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi

Thời gian tổ chức Hội thi cấp khoa bắt đầu từ ngày 01/3/2017 đến ngày 15/3/2017. Đề nghị các khoa nộp kế hoạch và thời gian cụ thể (cả bản cứng và bản mềm) về Phòng Đào tạo (qua Đ/c Phan Hùng Thư, Email: Thuph@vinhuni.edu.vn; Điện thoại: 0983.507.123) chậm nhất ngày 15/02/2017 để tổng hợp, báo cáo và xây dựng kế hoạch.

Thời gian tổ chức Hội thi cấp Trường bắt đầu từ ngày 16/3/2017 đến ngày 31/3/2017.

7. Kinh phí

Ban tổ chức Hội thi cấp khoa lập kế hoạch tổ chức Hội thi và dự toán kinh phí theo Quy chế chi tiêu nội bộ gửi về Phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 15/02/2017 để thẩm định trình Ban Giám hiệu phê duyệt;

Phòng Đào tạo phối hợp với phòng Kế hoạch –Tài chính lập dự toán kinh phí liên quan đến Hội thi Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp để Ban Giám hiệu phê duyệt.

8. Báo cáo kết quả Hội thi

Sau khi kết thúc Hội thi, Ban tổ chức Hội thi cấp khoa báo cáo kết quả về trường (qua Phòng Đào tạo) gồm: Bản báo cáo tổng kết; danh sách đề nghị khen thưởng.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Đào tạo

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong nhà trường, các khoa đào tạo triển khai thực hiện các nội dung công việc đảm bảo Tháng rèn nghề và Hội thi diễn ra đúng kế hoạch;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng định mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ Tháng rèn nghề và Hội thi theo quy định hiện hành.

2. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

- Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Tháng rèn nghề và Hội thi.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Phòng Đào tạo và các khoa đào tạo xây dựng định mức, dự trù kinh phí, hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán cho Tháng rèn nghề và Hội thi.

4. Phòng Quản trị

- Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho các đơn vị thực hiện các nội dung tháng rèn nghề và Hội thi.

5. Phòng Hành chính tổng hợp, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Trung tâm Đào tạo liên tục

            - Tổ chức trang trí Hội trường và phục vụ Hội thi;

            - Phối hợp với các đơn vị chi đoàn tổ chức tốt tháng rèn nghề và Hội thi;

            - Phối hợp với các doanh nghiệp tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên.

            6. Phòng Bảo vệ

- Đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Hội thi.

7. Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ công tác rèn nghề và Hội thi.

8. Các khoa đào tạo

- Lập kế hoạch, nội dung và hình thức tổ chức Hội thi; lập dự toán kinh phí Hội thi;

- Thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức tháng rèn nghề và Hội thi;

- Triển khai và thực hiện các nội dung kế hoạch tháng rèn nghề và Hội thi;

- Tổ chức thao giảng, thăm lớp dự giờ;

- Tổng kết và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân sinh viên;

- Nộp các văn bản về trường (Qua phòng Đào tạo) đúng thời gian quy định.

III. KẾ HOẠCH THỜI GIAN

TT

Thời gian

Nội dung thực hiện

Đơn vị

1

Từ 20/12/2016

đến 15/02/2017

- Công tác chuẩn bị: Lên lịch thăm lớp dự giờ; nội dung và thời gian tổ chức Hội thi; dự toán kinh phí;

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo; ban tổ chức Hội thi;

    Nộp các văn bản trên về trường (qua phòng Đào tạo, dự toán kinh phí nộp về phòng Kế hoạch - Tài chính trước ngày 15/2/2016).

Các đơn vị liên quan

2

Từ 01/03/2017

đến 15/03/2017

- Các khoa tổ chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch Tháng rèn nghề và Hội thi;

- Nộp về trường báo cáo tổng kết và danh sách đề nghị khen thưởng cấp trường (Qua phòng Đào tạo trước ngày 31/3/2017).

Các đơn vị liên quan

 

Từ 16/3/2017 đến 31/3/2017

Tổ chức hội thi cấp trường

Các đơn vị liên quan

3

Tháng 5/2017

- Thanh quyết toán kinh phí Tháng rèn nghề và Hội thi;

- Hội nghị tổng kết Tháng rèn nghề và Hội thi.

Các đơn vị liên quan.

 

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.