Thời gian: Nhận hồ sơ từ ngày 15 tháng 4 năm 2016 đến 17h00 ngày 20 tháng 5 năm 2016; Thí sinh dự thi nạp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo hoặc Qua đường Bưu điện;
Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, 
Điện thoại: 038.3856.394, hotline: 038.898.8989

Hồ sơ dự thi: tại đây.