TIN HOẠT ĐỘNG

CỦA ĐỘI TUYỂN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM –VĂN NGHỆ - TDTT

THAM DỰ THI HỘI THI TOÀN QUỐC

 

Thực hiện Quyết định số 1443/QĐ-BGDĐT ngày 23/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi Nghiệp vụ sư phạm – Văn nghệ - Thể thao các trường sư phạm toàn quốc lần thứ V – 2013, Nhà trường đã triển khai Kế hoạch số 2187/KH-ĐHV ngày 02/8/2013 về việc tham gia Hội thi, bao gồm:

- Thành lập Ban tổ chức Hội thi, Ban Cố vấn, Các Tiểu ban nội dung tham gia Hội thi.

- Thành lập Đội tuyển tham gia Hội thi.

- Hoàn thành các thủ tục gửi Ban tổ chức Hội thi.

Đồng thời dưới sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Ban tổ chức, Ban cố vấn, các Tiểu ban đã triển khai tập luyện khẩn trương, sôi nổi, nhiệt tình, tiến hành sơ tuyển để chọn đội thi chính thức tham gia Hội thi Nghiệp vụ sư phạm – Văn nghệ - Thể dục Thể thao các Trường sư phạm toàn quốc lần thứ V-2013 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ ngày 18/10/2013 đến 27/10/2013.

 

Nguồn tin

Nguyễn Lâm Vượng