Tối 9/4/2018, tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh, khoa Giáo dục Chính trị đã tổ chức Hội thi "Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp" năm học 2017 – 2018 cho 3 đội tuyển đến từ các lớp khóa 56, 57 và 58 ngành Chính trị học và Giáo dục chính trị với 3 nội dung thi của Hội thi: Màn chào hỏi, Xử lý tình huống nghề nghiệp, Sản phẩm sáng tạo. Có 3 sản phẩm sáng tạo của sinh viên tại Hội thi, đây là những sản phẩm ứng dụng thực tiển cao nhằm hỗ trợ cho công tác dạy và học tập của sinh viên, đặc biệt là lưu học sinh nước ngoài; Sau hơn một tháng triển khai, được sự hưởng ứng của các thầy giáo, cô giáo, chỉ đạo của Ban chủ nhiệm khoa và các Bộ môn, khoa đã tổ chức dự giờ thăm lớp, thao giảng cấp trường cho 2 giảng viên, cấp khoa cho 5 giảng viên và tham gia chỉ đạo tập luyện cho các đội tuyển tham dự Hội thi.

Một số hình ảnh tại Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp”


Đội văn nghệ Khoa Giáo dục Chính trị


Giao lưu văn nghệ đến từ các đoàn viên của Khoa Xây dựng, Khoa Luật, Khoa Kinh tế ,…


PGS.TS. Đinh Thế Định đọc diễn văn khai mạc Hội thi

Ban Giám khảo Hội thi


Thí sinh trình bày phần thi “Sản phẩm sáng tạo” một trong những sản phẩm hỗ trợ học tập cho lưu học sinh nước ngoài

Hội thi Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp hằng năm là hoạt động được lãnh đạo Nhà trường cũng như các khoa, viện quan tâm sâu sắc, triển khai bằng nhiều hoạt động nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, tình cảm nghề nghiệp cho sinh viên. Thông qua hoạt động này, sinh viên các ngành ngoài sư phạm toàn trường đã được tham gia rèn luyện nghiệp vụ; thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo; tăng cường hiểu biết, giao lưu, học tập lẫn nhau; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hơn một tháng qua, toàn trường đã tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, cho sinh viên từ 13 khoa, viện. Qua 4 năm triển khai thực hiện Tháng Rèn nghề và Hội thi Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, hoạt động này ngày càng thu hút đông đảo sinh viên tham gia rèn nghề, tham gia Hội thi và hưởng ứng các hoạt động, góp phần thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.


Tin, ảnh: Lê Khắc Phong