Ngày 27/3/2018, Trường Đại học Vinh tổ chức họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy đợt 1 năm học 2018; đợt xét tốt nghiệp có 4 lưu học sinh Lào ngành Công nghệ thông tin tốt nghiệp sớm 1 học kỳ so với thời gian thiết kế của khóa học. Đây là những lưu học sinh đầu tiên hoàn thành khóa học vượt thời gian; Có được thành tích như vậy, là nhờ sự nỗ lực học tập, rèn luyện và xây dựng kế hoạch học tập hợp lý, biết tận dụng thời gian học tập.

Danh sách 4 lưu học sinh Lào tốt nghiệp sớm so với thời gian thiết kế của khóa học

STT

Họ Đệm

Tên

Giới tính

Lớp

Ngành tốt nghiệp

1

Sing Eamphon

Khamphai

Nam

K54K1

Công nghệ thông tin

2

Lanoy

Dalaphone

Nữ

K54K4

Công nghệ thông tin

3

Sengkeo

Khounyotha

Nữ

K54K4

Công nghệ thông tin

4

Nikone

Padith

Nam

K54K4

Công nghệ thông tin


Ảnh kỷ yếu  lớp 54K1 và 54K4 ngành kỹ sư Công nghệ thông tin

T- Trong số 338 sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt này, có 66 sinh viên ngành kỹ sư Công nghệ thông tin và cử nhân Hóa học tốt nghiệp sớm một học kỳ, trong  đó có 1 sinh viên xếp loại xuất sắc, 13 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Ngoài phấn đấu học tập tốt, sinh viên tốt nghiệp sớm còn có kết quả rèn luyện toàn diện ở Trường Đại học Vinh.

- Đào tạo theo học chế tín chỉ tạo điều kiện cho sinh viên hoàn toàn chủ động xây dựng kế hoạch học tập, thời gian học tập của mình. Vì vậy, những sinh viên xác định được mục tiêu, quyết tâm, có phương pháp học tập tốt, chắc chắn sẽ rút ngắn được thời gian học tập; Việc ra trường sớm sẽ giúp các em có nhiều cơ hội để phát triển, khẳng định bản thân mình và tiết kiệm chi phí học tập.

Tin: Lê Khắc Phong