Công tác trọng tâm:

 

- Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 và tham dự các cuộc họp, hội nghị theo điều động của Nhà trường.

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2019

- Xử lý đăng ký học cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020

- Cấp phát chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp.

- Triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các khóa tồn đọng.

- Thu thập minh chứng cho TEIDI

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 21/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 22/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 23/10/2019

08:00

23/10/2019

Hội nghị công tác tuyển sinh năm 2019

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Theo Thông tri triệu tập 31/TT-ĐHV ngày 17/10/2019

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 24/10/2019

09:00

24/10/2019

- Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp (đợt 3), xét thôi học, học tiếp, cảnh báo kết quả học tập của sinh viên hệ chính năm 2019

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Theo Quyết định số: 2828/QĐ-ĐHV ngày 15/10/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 25/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 26/10/2019

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 27/10/2019