Công tác trọng tâm:

- Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 và tham dự các cuộc họp, hội nghị theo điều động của Nhà trường;

- Tiến hành cấp phát văn bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2020;

- Tiến hành tổng kết tháng rèn nghề và Hội thi “Giảng viên trẻ dạy giỏi”

- Triển khai đề án tuyển sinh ĐHCQ năm 2020;

- Tích cực phòng chống dịch Covid-19;

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 27/04/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 28/04/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 29/04/2020

14:00

Họp Hội đồng thẩm định mở ngành đào tạo "Kỹ thuật phần mềm"

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Thành phần theo quyết định

- Lãnh đạo Viện KT&CN, Tổ biên soạn đề án mở ngành

Họp trực tuyến

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 30/04/2020

 

Toàn trường nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 01/05/2020

 

Toàn trường nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 02/05/2020

 

Toàn trường nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

 

 

 

Chủ nhật, ngày 03/05/2020

 

Toàn trường nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5