Công tác trọng tâm:

 

- Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 và tham dự các cuộc họp, hội nghị theo điều động của Nhà trường.

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2019

- Xử lý đăng ký học cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2019-2020

- Cấp phát chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp.

- Triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các khóa tồn đọng.

- Thu thập minh chứng cho TEIDI

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 14/10/2019

07:30

Họp ban nghiên cứu lý luận CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban nghiên cứu lý luận CDIO;

- Phòng Đào tạo

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 15/10/2019

15:00

Họp  kiểm tra tiến độ thực hiện lập danh mục và bổ sung học liệu phục vụ đánh giá ngoài các chương trình đào tạo: Sư phạm Toán, CNTT (AUN -QA) và Sư phạm Hóa, SP GDTH.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BGH;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Viện SP Tự nhiên, Viện KT&CN, Khoa Giáo dục, TT Thư viện, Phòng Đào tạo, Phòng KHTC ( Đ/c Dũng).

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 16/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 17/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 18/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 19/10/2019

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 20/10/2019