Trường Đại học Vinh cam kết 100% sinh viên tốt nghiệp 15 ngành sau đây được Nhà trường giới thiệu việc làm phù hợp với chuyên môn:

1) Giáo dục Mầm non

2) Giáo dục Tiểu học

3) Sư phạm Toán học (hệ chất lượng cao)

4) Sư phạm Vật lý

5) Sư phạm Hóa học

6) Sư phạm Sinh học

7) Sư phạm Tin học

8) Chăn nuôi

9) Công nghệ Sinh học

10) Du lịch

11) Điều dưỡng

12) Kỹ thuật xây dựng

13) Nông học

14) Nuôi trồng thủy sản

15) Quản trị kinh doanh (hệ chất lượng cao)

 

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp là đơn vị đầu mối của Nhà trường thực hiện việc giới thiệu việc làm cho sinh viên. Định kỳ, Trung tâm tổ chức hội thảo, tọa đàm về kỹ năng xin việc và giới thiệu việc làm cho sinh viên; phối hợp với các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước tổ chức Ngày hội việc làm cho sinh viên.

Hiện nay, tỷ lệ sinh viên của Trường Đại học Vinh có việc làm phù hợp trong thời gian 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp đạt trên 80%.