Thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về về việc phòng chống dịch bệnh viêm nhiễm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra, Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm nhiễm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra trong trường học, Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh nCoV. Trường Đại học Vinh thông báo Ban chỉ đạo TTSP các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT TP Vinh và Phòng GD&ĐT Thị xã Cửa Lò triển khai đến các Trường THPT, Trường Tiểu học và các Trường Mầm non có sinh viên thực tập sư phạm, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm các nội dung sau:

1. Bố trí cho sinh viên thực tập sư phạm, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm nghỉ theo kế hoạch của các Sở GD&ĐT.

2. Việc thực tập sư phạm, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên được tổ chức lại sau khi có thông báo của các Sở GD&ĐT.

3. Thời gian thực tập sư phạm đủ 8 tuần tại trường phổ thông; rèn luyện nghiệp vụ sư phạm đủ thời gian theo chương trình.

4. Đánh giá kết quả TTSP đủ số tiết theo Quy định của hướng dẫn TTSP.