Tên ngành: Giáo dục Mầm non;  Mã ngành: 7140201

Hình thức đào tạo: Chính quy; Thời gian đào tạo: 4 năm

Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Văn - Năng khiếu (Hát, Đọc - Kể diễn cảm), Toán - Tiếng Anh - Năng khiếu (Hát, Đọc - Kể diễn cảm)

- Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục Mầm non có:kiến thức nền tảng về khoa học xã hội nhân văn và khoa học giáo dục; khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, đánh giá và cải tiến các hoạt động giáo dục bậc mầm non trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục mầm non có khả năng làm việc tại các trường mầm non, các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non, trung tâm nghiên cứu Giáo dục mầm non, chuyên viên Giáo dục mầm non tại các Vụ, Sở, Phòng Giáo dục và đào tạo. Cử nhân sư phạm ngành Giáo dục mầm non có thể làm việc ở các vị trí như Hiệu trưởng, Hiệu phó, giáo viên tại các trường mầm non; Trưởng phòng, Phó phòng, Chuyên viên phòng Giáo dục mầm non; chuyên viên tư vấn và phát triển chương trình Giáo dục mầm non; giảng viên; nghiên cứu viên...; Học tiếp chương trình sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành Giáo dục học (bậc mầm non) và các chuyên ngành tương ứng khác.

- Khung chương trình đào tạo:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Loại
học phần

Số
TC

1

EDU20002

Cơ sở tự nhiên xã hội

Bắt buộc

4

2

ENG10001

Tiếng Anh 1

Bắt buộc

3

3

EDU20001

Nhập môn ngành sư phạm

Bắt buộc

2

4

POL10001

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

Bắt buộc

5

5

EDU20003

Tâm lý học

Bắt buộc

4

6

POL10003

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

Bắt buộc

3

7

EDU20006

Giáo dục học

Bắt buộc

4

8

ENG10002

Tiếng Anh 2

Bắt buộc

4

9

INF20002

Tin học

Bắt buộc

3

10

POL10002

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bắt buộc

2

11

EDU20005

Việt ngữ học cơ sở

Bắt buộc

3

 

NAP10001

Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)

Bắt buộc

(3)

 

NAP10002

Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)

Bắt buộc

(2)

 

NAP10003

Giáo dục quốc phòng 3(QS chung & chiến thuật, KT bắn súng...)

Bắt buộc

(3)

 

SPO10001

Giáo dục thể chất

Bắt buộc

(5)

12

EDU30001

Âm nhạc

Bắt buộc

4

13

EDU30002

Nghệ thuật tạo hình và thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ

Bắt buộc

3

14

EDU20007

Tâm lý học giáo dục trẻ em

Bắt buộc

5

15

EDU20008

Toán cơ sở

Bắt buộc

3

16

EDU20009

Văn học thiếu nhi

Bắt buộc

3

17

EDU30012

Dinh dưỡng học trẻ em

Bắt buộc

5

18

EDU30013

Giáo dục học mầm non

Bắt buộc

4

19

EDU30021

Múa

Bắt buộc

3

20

EDU30023

Phương pháp NCKH giáo dục

Bắt buộc

3

21

 

Tự chọn 1

Tự chọn

2

22

EDU30039

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ

Bắt buộc

5

23

EDU30041

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ

Bắt buộc

5

24

EDU30042

Phương pháp tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh

Bắt buộc

5

25

EDU30043

Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ

Bắt buộc

4

26

EDU30047

Phương pháp cho trẻ làm quen tác phẩm văn học

Bắt buộc

4

27

EDU30050

Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ

Bắt buộc

4

28

EDU30051

Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ

Bắt buộc

5

29

EDU30055

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1

Bắt buộc

2

30

EDU30058

Bệnh học trẻ em

Bắt buộc

4

31

EDU30067

Phát triển chương trình Giáo dục mầm non

Bắt buộc

3

32

EDU30076

Quản lí trường mầm non

Bắt buộc

2

33

EDU30077

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2

Bắt buộc

2

34

 

Tự chọn 2

Tự chọn

2

35

 

Tự chọn 3

Tự chọn

2

36

EDU30087

Thực tập sư phạm

Bắt buộc

4

 

 

Cộng:

 

125

 

 

Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 4 học phần)

 

 

1

EDU30008

Chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một

Tự chọn

2

2

BIO30003

Giải phẩu sinh lý trẻ

Tự chọn

2

3

EDU30015

Giao tiếp sư phạm ở trường mầm non

Tự chọn

2

4

EDU30028

Ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo dục mầm non

Tự chọn

2

 

 

Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 4 học phần)

 

 

1

EDU30065

Lập kế hoạch trong Giáo dục mầm non

Tự chọn

2

2

EDU30081

Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ

Tự chọn

2

3

EDU30082

Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ

Tự chọn

2

4

EDU30085

Xây dựng môi trường phát triển vận động cho trẻ

Tự chọn

2

 

 

Tự chọn 3 ( Chọn 1 trong 4 học phần)

 

 

1

EDU30061

Đánh giá trong Giáo dục mầm non

Tự chọn

2

2

EDU30062

Kiểm định chất lượng Giáo dục mầm non

Tự chọn

2

3

EDU30069

Phát triển năng lực thực hiện chương trình Giáo dục mầm non

Tự chọn

2

4

EDU30079

Tham vấn trong Giáo dục mầm non

Tự chọn

2