- Ngành: Nuôi trồng thuỷ sản; Mã ngành: 7620301

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: A00 (Toán - Lý - Hóa), B00 ( Toán - Hóa - Sinh), D01 (Toán - Văn - Anh), B08 (Toán - Sinh - Anh).

- Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo kỹ sư có kiến thức, kỹ năng thực hành và vận dụng vào thực tiễn bao gồm các lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ở năm học cuối, sinh viên có thể chọn lựa một trong bốn chuyên ngành: Nuôi thuỷ sản nội địa; Quản lý và kinh doanh sản phẩm thủy sản; Khai thác thủy sản; Công nghệ sinh học thủy sản. Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn về các hệ thống nuôi trồng thủy sản; có kiến thức về các công nghệ sản xuất thức ăn, sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản; có kiến thức về quản lý môi trường nuôi, phòng trị bệnh và quản lý chất lượng các sản phẩm thủy sản; có kiến thức về hoạch định phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững; có kiến thức về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. Khi tốt nghiệp sinh viên có các kỹ năng như: Có khả năng thiết kế, tổ chức và quản lý các hoạt động nuôi trồng thủy sản; có khả năng tham gia nghiên cứu và cải tiến công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm mới phục vụ thị trường trong nước và nước ngoài; có khả năng tư vấn kỹ thuật về hoạch định phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững; có khả năng cung cấp dịch vụ và chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản; có năng lực giảng dạy tại các trường cao đẳng, trung cấp và dạy nghề về nuôi trồng thủy sản.

- Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về Nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực khác có liên quan; các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Nuôi trồng thủy sản và các lĩnh vực có liên quan: Cơ sở nuôi trồng thủy sản; Cơ sở sản xuất, công ty dịch vụ giống và thức ăn nuôi trồng thủy sản; Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ nuôi trồng thủy sản; Cơ quan khuyến nông và quản lý nguồn lợi thủy sản; Cơ quan quản lý nhà nước về nuôi trồng - chế biến thủy sản; Cơ sở nghiên cứu (Viện, Trung Tâm,...) nuôi trồng và kinh tế thủy sản; Cơ sở đào tạo (Trường TCCN, Cao đẳng, Đại học,...) nuôi trồng thủy sản; Các cơ quan nhà nước (xã, huyện, tỉnh, bộ và các ban ngành). Hiện nay, Viện Nông nghiệp và Tài Nguyên – Trường Đại Học Vinh đã cam kết phối hợp với các Viên nghiên cứu, các doanh nghiệp (Công ty CP Việt Nam, Công ty Thông Thuận, Công ty UP Việt Nam, Công ty Grobest, Tập đoàn Bim Group, Công Ty CP thủy sản Trung Sơn, Công Ty Thăng Long, Công ty Vemedim, Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu, Công ty TNHH đầu tư thủy sản Nam Miền Trung, Tập đoàn MAVIN Việt Nam, Công ty TNHH Nghiên cứu sản xuất Đất Việt, Công ty TNHH Đất Nam Phát, Công ty TNHH Trí Dũng, Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long, Công ty TNHH Quốc tế Biotec, Công ty American Aqua Việt Nam, Công ty APPE JV Việt Nam, Công ty VICO, Công ty LDHH thức ăn thủy sản Việt Hoa, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trúc Anh,… và các cở sở sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tham gia quá trình đào tạo và tiếp nhận sinh viên làm việc sau khi tốt nghiệp. Hàng năm, nhu cầu tuyển dụng của các công ty, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý trên 250 sinh viên, với mức tiền lương trên 12.000.000đ/tháng chưa bao gồm tiền thưởng, các công ty, đơn vị  tuyển dụng sẽ trực tiếp về Viện Nông nghiệp và Tài Nguyên để xét tuyển. Ngoài ra sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội học thạc sỹ ngành nuôi trồng thủy sản tại Trường Đại học Vinh, Ba Lan, Nhật, Đức. Viện Nông nghiệp và Tài nguyên cam kết 100% sinh viên ra trường có việc làm ngay, ổn định, đúng ngành nghề hoc.

Khung chương trình đào tạo:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Loại học phần

Số tín chỉ

1

ENV20001

Nhập môn khối ngành Nông lâm ngư và Môi trường

Bắt buộc

3

2

POL10001

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

Bắt buộc

5

3

ENG10001

Tiếng Anh 1

Bắt buộc

3

4

MAT20005

Toán học

Bắt buộc

5

5

ENV20002

Biến đổi khí hậu

Bắt buộc

2

6

CHE20001

Hoá học

Bắt buộc

5

7

BIO20001

Sinh học

Bắt buộc

5

8

INF20003

Tin học ứng dụng trong Nông lâm ngư và Môi trường

Bắt buộc

3

9

POL10002

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bắt buộc

2

 

NAP10001

Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)

Bắt buộc

(3)

 

NAP10002

Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)

Bắt buộc

(2)

 

NAP10003

Giáo dục quốc phòng 3(QS chung & chiến thuật, KT bắn súng...)

Bắt buộc

(3)

 

SPO10001

Giáo dục thể chất

Bắt buộc

(5)

10

RES20001

Cơ sở quản lí tài nguyên và môi trường

Bắt buộc

3

11

POL10003

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

Bắt buộc

3

12

AGR20001

Khoa học đất

Bắt buộc

3

13

ENG10002

Tiếng Anh 2

Bắt buộc

4

14

AGR20002

Nguyên lí thiết kế và quản lí dự án Nông nghiệp và Môi trường

Bắt buộc

2

15

LAN20001

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

Bắt buộc

2

16

AQU30001

Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản

Bắt buộc

2

17

AQU30002

Động vật thủy sinh

Bắt buộc

4

18

AGR20003

Phương pháp NCKH trong nông nghiệp

Bắt buộc

3

19

AQU30003

Sinh lý động vật thủy sản

Bắt buộc

4

20

AQU30004

Thực vật thủy sinh

Bắt buộc

3

21

AQU30005

Vi sinh vật thủy sản

Bắt buộc

3

22

AQU30006

Bệnh động vật thủy sản

Bắt buộc

4

23

AQU30007

Cơ sở di truyền và chọn giống động vật thủy sản

Bắt buộc

4

24

AQU30008

Dinh dưỡng và thức ăn động vật thủy sản

Bắt buộc

4

25

AQU30009

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt

Bắt buộc

5

26

AQU30010

Quản lí môi trường nuôi động vật thủy sản

Bắt buộc

3

27

AQU30011

Bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản

Bắt buộc

2

28

AQU30012

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển

Bắt buộc

4

29

AQU30013

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác

Bắt buộc

4

30

AQU30014

Thực tập nghề nuôi thủy sản nước ngọt

Bắt buộc

5

31

 

Chuyên ngành - Chuyên đề 1

CN

3

32

 

Chuyên ngành - Chuyên đề 2

CN

3

33

AQU30023

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

Bắt buộc

3

34

AQU30021

Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Bắt buộc

2

35

AQU30027

Thực tập nghề nuôi hải sản

Bắt buộc

5

36

AQU30028

Đồ án tốt nghiệp

Bắt buộc

5

 

 

Cộng:

 

125

 

 

 

 

 

 

 

Tự chọn theo chuyên ngành (Chọn 1 trong 2 chuyên ngành)

 

 

 

 

Chuyên ngành Ứng dụng công nghệ sinh học thủy sản (chọn 2 trong 4 chuyên đề)

 

1

AQU30016

Công nghệ sinh học trong chẩn đoán bệnh thủy sản

CN

3

2

AQU30017

Công nghệ sinh học trong nuôi trồng tảo biển

CN

3

3

AQU30018

Công nghệ sinh học trong quản lí môi trường thủy sản

CN

3

4

AQU30019

Công nghệ sinh học trong sản xuất giống và nuôi thủy sản

CN

3

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên ngành Quản lí và phát triển kinh tế thủy sản (chọn 2 trong 4 chuyên đề)

 

1

AQU30015

Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn

CN

3

2

AQU30022

Kinh tế trang trại, nông hộ

CN

3

3

AQU30025

Marketing trong thủy sản

CN

3

4

AQU30026

Quản lí chất lượng sản phẩm thủy sản

CN

3