Tên ngành: Luật Kinh tế; Mã ngành: 7380107

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Tổ hợp các môn xét tuyển: Toán - Lý - Hóa, Toán - Lý - Tiếng Anh, Văn - Sử - Địa, Toán - Văn - Tiếng Anh, Văn - Sử - Giáo dục công dân.

Mục tiêu đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Luật Kinh tế có khả năng:(1) áp dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành; (2) hình thành ý tưởng, xây dựng, thực hiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ pháp lý trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế có thể trở thành: Tư vấn viên pháp luật cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; Làm việc tại các Văn phòng Luật sư, Công ty Luật và các tổ chức có cung ứng dịch vụ pháp lý như: văn phòng công chứng, văn phòng thừa phát lại, quản tài viên; Làm việc trong các cơ quan bảo vệ pháp luật: Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hànhán, công an…; Làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị; Giảng dạy và nghiên cứu về pháp luật tại các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ điều kiện: Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ (luật sư, công chứng viên, đấu giá viên...); Tiếp tục học sau đại học về chuyên ngành luật Kinh tế.

Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp:

Theo thống kê hàng năm cho thấy sau khi tốt nghiệp 1 năm ngành Luật Kinh tế có việc làm, 73,7% sinh viên có việc làm, 26,3% tiếp tục học cao học, 37%  học thêm các chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành; khoảng  42,6% làm việc trong các cơ quan nhà nước; 31,2 % làm việc tại các văn phòng Luật sư, công chứng, thừa phát lại,..22,2% hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp hoặc có hoạt động kinh doanh riêng.

Khung chương trình đào tạo:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Loại
học phần

Số
TC

1

HIS20001

Nhập môn ngành khoa học xã hội và nhân văn

Bắt buộc

3

2

POL20001

Lôgic hình thức

Bắt buộc

3

3

LIT20006

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Bắt buộc

3

4

ENG10001

Tiếng Anh 1

Bắt buộc

3

5

LAW20001

Lý luận về nhà nước và pháp luật

Bắt buộc

4

6

POL10001

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

Bắt buộc

5

7

INF20002

Tin học

Bắt buộc

3

8

SOW20001

Xã hội học đại cương

Bắt buộc

3

9

LAW20009

Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng

Bắt buộc

3

10

EDU20004

Tâm lý học đại cương

Bắt buộc

3

 

NAP10001

Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)

Bắt buộc

(3)

 

NAP10002

Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)

Bắt buộc

(2)

 

NAP10003

Giáo dục quốc phòng 3(QS chung & chiến thuật, KT bắn súng...)

Bắt buộc

(3)

 

SPO10001

Giáo dục thể chất

Bắt buộc

(5)

11

POL10002

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bắt buộc

2

12

HIS20003

Lịch sử văn minh thế giới

Bắt buộc

3

13

HIS20004

Tiến trình lịch sử Việt Nam

Bắt buộc

3

14

ENG10002

Tiếng Anh 2

Bắt buộc

4

15

POL10003

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

Bắt buộc

3

16

LAW30003

Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam

Bắt buộc

2

17

LAW30004

Luật Dân sự

Bắt buộc

5

18

LAW30005

Luật Hành chính

Bắt buộc

5

19

LAW30006

Luật Hiến pháp

Bắt buộc

4

20

 

Tự chọn

Tự chọn

2

21

LAW30009

Luật Đất đai

Bắt buộc

3

22

LAW30007

Luật Hình sự

Bắt buộc

5

23

LAW30010

Luật Tài chính

Bắt buộc

4

24

LAW30011

Luật Thương mại

Bắt buộc

5

25

LAW30017

Kĩ năng tư vấn pháp luật đất đai

Bắt buộc

3

26

LAW30018

Kĩ năng tư vấn thành lập và quản trị doanh nghiệp

Bắt buộc

4

27

LAW30019

Luật Lao động

Bắt buộc

4

28

LAW30020

Luật Quốc tế

Bắt buộc

5

29

LAW30021

Pháp luật tố tụng dân sự và hình sự

Bắt buộc

4

30

LAW30016

Giáo dục pháp luật thực hành (CLE)

Bắt buộc

3

31

LAW30026

Kĩ năng tư vấn pháp luật hoạt động thương mại

Bắt buộc

3

32

LAW30027

Kĩ năng tư vấn pháp luật lao động

Bắt buộc

3

33

LAW30024

Kĩ năng thực hành chuyên ngành Luật kinh tế

Bắt buộc

5

34

LAW30030

Luật thương mại quốc tế

Bắt buộc

3

35

LAW30031

Thực tập cuối khóa

Bắt buộc

5

 

 

Cộng:

 

125

 

 

 

 

 

 

 

Tự chọn: Chọn 1 trong 3 học phần

 

 

1

LAW30001

Kĩ năng giao tiếp ngành Luật

Tự chọn

2

2

LAW30002

Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới

Tự chọn

2

3

LAW30008

Phương pháp NCKH chuyên ngành Luật

Tự chọn

2