Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 và Quyết định số 2381/QĐ-ĐHV ngày 04/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc quy định Chuẩn đầu ra Kỹ năng mềm cho sinh viên hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Vinh, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức học Kỹ năng mềm năm học 2019 - 2020 cho sinh viên chính quy khóa 60 như sau:  

1. Tổ chức dạy học

Tất cả sinh viên chính quy khóa 60 phải hoàn thành chương trình Kỹ năng mềm (3 tín chỉ) tại Trường Đại học Vinh từ ngày 02/12/2019 đến ngày 29/12/2019 (bao gồm cả hệ sư phạm và ngoài sư phạm). Các lớp được bố trí lịch học tại Hội trường A. Lịch học cụ thể từng lớp được công bố trên website Nhà trường, sinh viên chọn lớp đăng ký để phù hợp với thời gian biểu cá nhân. 

2. Kiểm tra đánh giá

Kiểm tra đánh giá gồm 3 nội dung chính: Chuyên cần, đánh giá quá trình, thi thực hành kỹ năng. Lịch thi, phân nhóm sẽ được thông báo tới các khoa, viện và sinh viên trong quá trình học.

3. Học phí và đăng ký

Sinh viên nạp tiền học phí (3 tín chỉ lý thuyết) theo quy định đối với từng ngành đào tạo và theo định mức học phí của năm học 2019 - 2020 tại phòng thu học phí Tầng 1, Nhà học B2, đồng thời đăng ký học trên hệ thống từ 15/10/2019 đến 30/10/2019. Sinh viên hệ đào tạo sư phạm không phải đóng học phí học Kỹ năng mềm.

4. Cấp giấy chứng nhận

Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên khóa 60 được cấp giấy chứng nhận "Kỹ năng làm việc, giảng dạy chuyên nghiệp trong doanh nghiệp và tổ chức" để làm điều kiện xét công nhận tốt nghiệp trước khi ra trường, với mức thu 30.000đ/chứng nhận.

Lưu ý: Tất cả sinh viên khóa 56 hệ kỹ sư và khóa 57 hệ cử nhân trở về trước chưa tham gia học kỹ năng mềm ở các đợt học đã tổ chức hoặc đã học nhưng chưa đạt yêu cầu thì phải đăng ký học chung vào đợt học này. Các khoa, viện có sinh viên thuộc đối tượng này thông báo để sinh viên biết kế hoạch học tập và lập danh sách (Họ tên, mã sinh viên, khóa, ngành, số điện thoại liên hệ) bằng file Excel gửi về trường (qua phòng Đào tạo, trực tiếp TS. Phan Hùng Thư, điện thoại: 0983.507.123; Email: thuph@vinhuni.edu.vn trước 17h00', ngày 10/11/2019) để có phương án thu học phí và đăng ký học cụ thể.

Trên đây là thông báo về công tác triển khai các nội dung học Kỹ năng mềm khóa 60 hệ chính quy năm học 2019 - 2020. Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa, viện phổ biến đến sinh viên và khẩn trương thực hiện./.

File thông báo chi tiết!