Kết quả học tập, rèn luyện kỹ năng mềm học kỳ hè năm học 2018 – 2019

Phòng Đào tạo đề nghị SV tham gia học học tập, rèn luyện kỹ năng học kỳ hè năm học 2018 – 2019 kiểm tra thông tin, kết quả học tập, rèn luyện. Nếu có sai sót thông tin hoặc thắc mắc liên hệ qua  thầy Phan Hùng Thư – Chuyên viên Phòng Đào tạo - Trường ĐH Vinh  (Điện thoại: 0912516277, email: thuph@vinhuni.edu.vn; Tầng 1, Nhà Điều hành) để được xử lý kịp thời.

Thời gian nhận phản hồi thông tin từ ngày 25/09/2019 đến hết ngày 16/10/2019, quá thời gian quy định trên Phòng Đào tạo không xử lý./.

Kết quả học tập:

lop_1 t72019_dh_vinh_1.pdf

lop_2 t72019_knm_dh_vinh.pdf

lop_3 t72019_knm_dh_vinh.pdf

lop_4 t72019_dh_vinh.pdf

lop_5 t72019_knm_dh_vinh.pdf