Thực hiện chương trình công tác năm học, ngày 21/11/2019 tại Trường Đại học Vinh đã tổ chức Hội nghị Trưởng bộ môn năm học 2019-2020. Dưới sự chủ trì Hội nghị của GS.TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng và TS. Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng; Tham dự Hội nghị có 150 đại biểu gồm các đồng chí Trưởng, Phó đơn vị, Trưởng bộ môn trong toàn Trường, cán bộ Phòng Đào tạo và thành viên Ban nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nêu rõ tầm quan trọng của Hội nghị Trưởng Bộ môn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường khóa XXXI nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết 29 BCH Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo; xây dựng phát triển chương trình đào tạo các ngành theo CDIO...

TS. Nguyễn Thanh Mỹ - Phó Trưởng phòng Đào tạo báo cáo tổng kết hoạt động Bộ môn năm học 2018 - 2019

Báo cáo tổng kết về hoạt động Bộ môn năm học 2018 – 2019, TS. Nguyễn Thanh Mỹ - Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường hiện 78 bộ môn và tổ chuyên môn (gồm 64 bộ môn và 14 tổ chuyên môn), trong đó trình độ chuyên môn của Trưởng bộ môn như sau: Giáo sư: 01 (1,52%), PGS: 13 (19,7%), TS: 56 (90,9%), ThS: 5 (7,58%), ĐH: 01(1,52%) (Ngành GDQP-AN). Trình độ chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn ở Trường THPT Chuyên và THSP như sau: Tổ trưởng chuyên môn TS: 3 người (27,27%); Tổ trưởng chuyên môn ThS: 5 người (45,45%); Tổ trưởng chuyên môn Đại học: 3 người (27,27%). Trưởng bộ môn có tuổi đời dưới 4563 người chiếm tỷ lệ 81.82%. Số lượng, cơ cấu  Bộ môn và Tổ chuyên môn được phân bố như sau:

 TT

         Đơn vị

Số lượng bộ môn

Năm 2018

Năm 2019

   1.        

Viện Sư phạm tự nhiên

12

12

   2.        

Viện Kỹ thuật công nghệ

5

5

   3.        

Viện Hóa sinh môi trường

3

3

   4.        

Viện Nông nghiệp và TN

5

4

   5.        

Viện Sư phạm xã hội

9

7

   6.        

Khoa Giáo dục thể chất

3

3

   7.        

Viện Khoa học xã hội và NV

6

7

   8.        

Khoa Giáo dục

5

5

   9.        

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

5

5

 10.      

Trung tâm GDQP-AN

2

2

 11.      

Khoa Xây dựng

3

3

 12.      

Khoa Kinh tế

4

4

 13.      

Khoa Luật

4

4

 14.      

Trường Thực hành sư phạm

4

7

 15.      

Trường THPT chuyên

7

7

Tại Hội nghị, có 4 tham luận được báo cáo (Trong 7 tham luận được gửi tới Hội nghị). Các tham luận đều nêu cao tình thần trách nhiệm về đổi mới chương trình đào tạo tiếp cận CDIO và đổi mới công tác quản lý chuyên môn, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và kết nối doanh nghiệp.

TT

Các tham luận tại hội nghị:

Người thực hiện

Đơn vị

1

Xây dựng và triển khai Chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; thực trạng của dề tài CDIO gắn với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

TS. Nguyễn T. Việt Hà

Ban CDIO

2

Vai trò của trưởng bộ môn trong quản lý đào tạo sau đại học

TS. Đinh Phan Khôi

Phòng đào tạo sau đại học

3

Triển khai đồ án nhập môn và chuỗi đồ án trong dạy học tiếp cận CDIO

TS. Nguyễn Văn Đại

Khoa Luật

4

Phát huy mạng lưới trường phổ thông về kết nối đào tạo và quảng bá tuyển sinh

TS. Thiều Đình Phong

Viện sư phạm tự nhiên

5

Kiểm tra đánh giá trong đào tạo tiếp cận CDIO

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu

Trung tâm ĐBCL

6

Vai trò của trợ lý đào tạo và cố vấn học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO

 

Viện Kỹ thuật và công nghệ

7

Vai trò của Bộ môn trong hoạt động khởi nghiệp và kết nối doanh nghiệp

TS. Lê Vũ Sao Mai

Khoa Kinh tế

 

Qua Hội nghị đã tạo động lực cho cán bộ, giảng viên bước vào năm học mới với lòng tin và tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm thực hiện các định hướng mà Hội nghị đã đề ra.

 

Tin, ảnh: Phòng Đào tạo