Triển khai kế hoạch năm học 2019 - 2020, ngày 23/10/2019 tại Hội trường tầng 8 – Nhà Điều hành đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019 và triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2020. Hội nghị có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác tuyển sinh năm 2019 của các bậc học: Mần non, Tiểu học, trung học cơ sở, THPT chuyên và THPT Chất lương cao, Đại học chính quy, Đại học vừa làm vừa học, Sau đại học; đề ra phương hướng, giải pháp cho công tác tuyển sinh các bậc học năm 2020.

Tham dự hội nghị có GS.TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS Nguyễn Huy Bằng – Phó Hiệu trưởng, TS Trần Bá Tiến - Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; Trưởng, Phó các đơn vị trong toàn Trường; Trưởng, Phó các bộ môn; Lãnh đạo và các chuyên viên Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Bộ phận truyền thông.

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng đã ghi nhận sự tích cực, chủ động và đóng góp của từng đơn vị, cá nhân vào thành công chung của công tác tuyển sinh năm 2019 của Nhà trường. Trong bối cảnh cạnh tranh giáo dục ngày càng cao, tỉ lệ thí sinh đăng ký vào đại học cả nước giảm so với năm 2018, nhưng Nhà trường tuyển sinh các hệ ổn định, đối với đại học chính quy tăng hơn 300 chỉ tiêu so với năm 2018. 

Tiến sỹ Nguyễn Thành Vinh – Phó Trưởng phòng Đào tạo báo cáo Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019 và triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2020

Tiến sỹ Đinh Phan Khôi – Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học báo cáo công tác tuyển sinh sau đại học năm 2019 và triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2020

Tổng kết hội nghị, GS.TS Đinh Xuân Khoa – Hiệu trưởng Nhà trường, khẳng định công tác tuyển sinh giữ vững. Chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác tuyển sinh; đa dạng hóa hình thức quảng bá, tư vấn tuyển sinh; nâng cao chất lượng dạy học; đa dạng hóa các hình thức đào tạo; cải tiến quy trình tiếp nhận hồ sơ xét tuyển. Công tác tuyển sinh là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của nhà trường.

Phòng Đào tạo