Công tác trọng tâm:

 

- Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 và tham dự các cuộc họp, hội nghị theo điều động của Nhà trường;

- Triển khai đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019;

- Quản bá tuyển sinh năm 2019 tại các Trường THPT 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh;

- Xác nhận các học phần vào phần mềm kê khai khối lượng lao động học kỳ 1 năm học 2018 – 2019.

- Các hoạt động tháng rèn nghề năm học 2018 – 2019.

- Phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm và chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh.

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 25/03/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 26/03/2019

08h00

Phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Lãnh đạo và chuyên phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo, các khoa/viện, đơn vị liên quan và SV tốt nghiệp

Hội tường A

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 27/03/2019

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 28/03/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 29/03/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 30/03/2019

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 31/03/2019