Công tác trọng tâm:

- Phối hợp với các khoa, viện rà soát  ký xác nhận thanh toán vượt chuẩn.

- Cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm.

- Thao giảng chào mừng tháng RLNVSP; Phối hợp với các Khoa/Viện tổ chức Hội thi NVSP cấp khoa, viện năm học 2017 – 2018.

- Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 và tham dự các cuộc họp, hội nghị theo điều động của Nhà trường.

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/tham dự

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 20/11/2017 

08:00

Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) và trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý

Đảng ủy, Ban Giám hiệu

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 21/11/2017

 

Cấp phát Bằng tốt nghiệp và bảng điểm, xác nhận các văn bản liên quan

Buổi sáng: 10h00 đến 11h00

Buổi chiều: 13h30 đến 14h30

 

Phòng Đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

08:00

Tiếp nhận LHS Lào diện học bổng của tỉnh Nghệ An

(Buổi chiều LHS khám sức khỏe tại Trạm Y tế)

Đ/c Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị: KH&HTQT, CTCT-HSSV, HCTH, Đào tạo, ĐT SĐH, KH-TC, Đoàn TN, Nội trú, Y tế

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 22/11/2017

 

Cấp phát Bằng tốt nghiệp và bảng điểm, xác nhận các văn bản liên quan

Buổi sáng: 10h00 đến 11h00

Buổi chiều: 13h30 đến 14h30

 

Phòng Đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Thứ Năm, ngày 23/11/2017

 

Cấp phát Bằng tốt nghiệp và bảng điểm, xác nhận các văn bản liên quan

Buổi sáng: 10h00 đến 11h00

Buổi chiều: 13h30 đến 14h30

 

Phòng Đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Thứ Sáu, ngày 24/11/2017  

 

Cấp phát Bằng tốt nghiệp và bảng điểm, xác nhận các văn bản liên quan

Buổi sáng: 10h00 đến 11h00

Buổi chiều: 13h30 đến 14h30

 

Phòng Đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

19:30

Hội nghị lớp trưởng các lớp sinh viên toàn trường

Đ/c Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri  triệu tập

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 25/11/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 26/1/2017