TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 04

NĂM HỌC 2016 – 2017

Từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017

 

Công tác trọng tâm:

- Nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung đợt 1 năm 2017.

- Thực hiện kế hoạch đăng ký học, xử lý học vụ.

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 14/8/2017 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 15/8/2017

13:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học của Viện Sư phạm Tự nhiên

Viện Sư phạm Tự nhiên

BGH, Chủ tịch HĐT, Chủ tịch CĐ Trường, Trưởng ban TTrND; Trưởng các đơn vị trong toàn Trường

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 16/8/2017

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 17/8/2017

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 18/8/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 19/8/2017

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 20/8/2017                             

Cả tuần

Đón tiếp sinh viên khóa 58 nhập học tại Hội trường A (theo Công văn số: 886/ĐHV-CTCT-HSSV ngày 01/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

Ngày 16/8/2017

08h15: SP Toán; SP Tin; SP Vật Lý; SP Hóa học; SP Sinh học; SP Ngữ văn; SP Lịch sử; SP Địa lý; GD Chính trị; GD Tiểu học; GDQP- AN

14h00: GD Mầm non; GD Thể chất; SP Tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh + Thí sinh xét học bạ

Ngày 17/8/2017

07h30: Kế toán

14h00: QTKD; Tài chính Ngân hàng; Tài chính Ngân hàng (chuyên ngành ngân hàng thương mại, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp); Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế (chuyên ngành KT đầu tư); Thí sinh xét học bạ các ngành KT

Ngày 18/8/2017

07h30: Luật; Thí sinh xét học bạ ngành Luật

14h00: Luật Kinh tế; Thí sinh xét học bạ ngành Luật KT

Ngày 19/8/2017

07h30: CN Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện, truyền thông; Kỹ thuật điều khiển và TĐH,; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật công trình thủy; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành hóa dược); Khoa học môi trường; Công nghệ sinh học; Thí sinh xét học bạ các ngành trên.

14h00: Nông học, Nuôi trồng thủy sản; Khuyến nông; Chăn nuôi; Công nghệ thông tin; Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên và MT; Quản lý Văn hóa; Công tác XH; Quản lý GD; Chính trị học; Chính trị học (chuyên ngành Chính sách); Quản lý Nhà nước; Thí sinh xét học bạ các ngành nói trên.

Ngày 20/8/2017

07h30: Báo chí, Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch); Thí sinh xét học bạ các ngành trên