Ngành: Báo chí; Mã ngành: 7320101

Hình thức đào tạo: Chính quy; Thời gian đào tạo: 4 năm

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, C14,  A01

 

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Báo chí có phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức hệ thống và sâu rộng, có lý luận và kỹ năng nghiệp vụ của phóng viên, biên tập viên, nhà báo, chuyên viên truyền thông vững vàng.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

+ Là phóng viên, biên tập viên, nhà báo tại các cơ quan báo chí, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh truyền hình.

+ Là giảng viên, cán bộ nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về báo chí, truyền thông.

+ Là nhân viên, cán bộ trong các cơ quan quản lý thông tin, báo chí, truyền thông.

+ Là chuyên viên, cán bộ truyền thông, quan hệ công chúng tại các công ty truyền thông và các đơn vị có bộ phận truyền thông.

+ Làm việc tại các cơ quan có liên quan đến báo chí và truyền thông đại chúng như: ban tuyên giáo, cơ quan văn hóa-tư tưởng, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp của các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội...

+ Có thể học thêm ngành đại học thứ 2 những ngành có cùng các môn xét tuyển;

+ Có thể học Sau đại học trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Khung chương trình đào tạo:

TT

Mã học phần

Tên học phần

Loại
học phần

Số
TC

1

HIS20001

Nhập môn ngành khoa học xã hội và nhân văn

Bắt buộc

3

2

POL20001

Lôgic hình thức

Bắt buộc

3

3

LIT20006

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Bắt buộc

3

4

ENG10001

Tiếng Anh 1

Bắt buộc

3

5

LAW20001

Lý luận về nhà nước và pháp luật

Bắt buộc

4

6

POL10001

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

Bắt buộc

5

7

INF20002

Tin học

Bắt buộc

3

8

SOW20001

Xã hội học đại cương

Bắt buộc

3

9

LAW20007

Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng

Bắt buộc

3

10

EDU20004

Tâm lý học đại cương

Bắt buộc

3

 

NAP10001

Giáo dục quốc phòng 1(Đường lối quân sự)

Bắt buộc

(3)

 

NAP10002

Giáo dục quốc phòng 2(Công tác QPAN)

Bắt buộc

(2)

 

NAP10003

Giáo dục quốc phòng 3(QS chung & chiến thuật, KT bắn súng...)

Bắt buộc

(3)

 

SPO10001

Giáo dục thể chất

Bắt buộc

(5)

11

POL10002

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bắt buộc

2

12

HIS20003

Lịch sử văn minh thế giới

Bắt buộc

3

13

HIS20004

Tiến trình lịch sử Việt Nam

Bắt buộc

3

14

ENG10002

Tiếng Anh 2

Bắt buộc

4

15

POL10003

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

Bắt buộc

3

16

JOU30001

Cơ sở lý luận báo chí - truyền thông

Bắt buộc

4

17

JOU30002

Kĩ thuật nhiếp ảnh và ảnh báo chí

Bắt buộc

5

18

JOU30003

Lịch sử báo chí - truyền thông

Bắt buộc

3

19

JOU30004

Luật báo chí, xuất bản và truyền thông

Bắt buộc

4

20

 

Tự chọn 1

Tự chọn

2

21

JOU30005

Ngôn ngữ báo chí - truyền thông

Bắt buộc

4

22

JOU30006

PR, Marketing đại cương

Bắt buộc

5

23

JOU30007

Quảng cáo, phát hành và kinh doanh báo chí

Bắt buộc

4

24

JOU30008

Tác phẩm và thể loại báo chí

Bắt buộc

4

25

JOU30009

Tổ chức, hoạt động của cơ quan báo chí

Bắt buộc

3

26

JOU30010

Bình luận và kí báo chí

Bắt buộc

3

27

JOU30011

Phỏng vấn và phóng sự

Bắt buộc

4

28

JOU30014

Tin và tường thuật

Bắt buộc

3

29

JOU30012

Thiết kế và trình bày báo in

Bắt buộc

4

30

JOU30013

Thông tin đối ngoại và thông tin quốc tế

Bắt buộc

4

31

JOU30016

Kĩ thuật viết cho báo in

Bắt buộc

3

32

JOU30019

Sản xuất chương trình phát thanh

Bắt buộc

3

33

JOU30020

Sản xuất chương trình truyền hình

Bắt buộc

3

34

JOU30021

Tác phẩm báo chí đa phương tiện

Bắt buộc

4

35

 

Tự chọn 2

Tự chọn

3

36

JOU30022

Thực tập cuối khóa

Bắt buộc

5

 

 

Cộng:

 

125

 

 

Tự chọn 1: Chọn 1 trong 2 học phần

 

 

1

HIS20005

Kĩ năng làm việc nhóm

Tự chọn

2

2

CUL30004

Nghệ thuật học đại cương

Tự chọn

2

 

 

Tự chọn 2: Chọn 1 trong 3 học phần

 

 

1

JOU30015

Kĩ năng dẫn chương trình truyền hình

Tự chọn

3

2

JOU30017

Marketing ứng dụng

Tự chọn

3

3

JOU30018

PR ứng dụng

Tự chọn

3