Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2021 như sau:

1. Điều kiện của người dự tuyển, phạm vi và phương thức tuyển sinh

1.1. Điều kiện của người dự tuyển

- Người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng học tiếp chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng chuyên môn phù hợp nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình đào tạo.

- Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

- Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng do các cơ sở nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

1.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ kết quả học tập ở trung cấp; cao đẳng và trung học phổ thông.

2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở bậc THPT kết hợp với trình độ trung cấp, cao đẳng:

- Các ngành ngoài sư phạm: Thí sinh có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng.

- Các ngành đào tạo giáo viên phải đạt một trong các tiêu chí sau:

+ Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hoá THPT đạt từ 8,0 trở lên;

+ Tốt nghiệp THPT loại Giỏi;

+ Học lực lớp 12 đạt loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

+ Tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng đạt loại Khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

- Ngành Điều dưỡng và Giáo dục Thể chất phải đạt một trong các tiêu chí sau:

+ Học lực lớp 12 đạt loại Khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hoá THPT đạt từ 6,5 trở lên;

+ Tốt nghiệp THPT loại Khá;

+ Học lực lớp 12 đạt loại Trung bình và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo

+ Tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng đạt loại Khá trở lên.

3. Các ngành tuyển sinh và chỉ tiêu (Chi tiết ở Phụ lục 1).

4. Chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, học phí

- Chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy là chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy đang áp dụng tại Trường Đại học Vinh; dự kiến học cùng với sinh viên năm thứ 2 đối với các ngành đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học và học cùng với sinh viên năm thứ 3 đối với các ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học.

- Thí sinh đã học môn Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh ở trường cao đẳng có chứng chỉ mới được miễn học 2 môn học này khi vào học đại học. Trường hợp đã học nhưng chưa có chứng chỉ thì nộp bảng điểm và sẽ học bổ sung những nội dung còn thiếu theo quy định của Trường Đại học Vinh.

- Đào tạo theo hệ thống tín chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên chủ động lựa chọn các môn học, thời gian học, lớp học phù hợp với kế hoạch cá nhân.

- Đóng theo quy định của Trường Đại học Vinh.

5. Hồ sơ tuyển sinh, thời gian và cách thức đăng ký

5.1. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển;

(2) Bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng; bằng THPT (bản sao công chứng);

(3) Học bạ THPT và Bảng ghi kết quả học tập hệ trung cấp hoặc cao đẳng chính quy (bản sao công chứng); Chứng chỉ Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh (bản sao công chứng, nếu có);

(4) Sơ yếu lý lịch; Các giấy tờ ưu tiên (nếu có); 02 ảnh 4 x 6cm (mặt sau có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh); 01 phong bì ghi rõ số điện thoại và địa chỉ của thí sinh;

(5) Lệ phí đăng ký thi tuyển + Lệ phí xét tuyển: 130.000đ + 170.000đ = 300.000đ.

5.2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 30/8/2021.

5.3. Cách thức đăng ký và nộp hồ sơ:

- Cách 1: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An); Điện thoại: 0238.898 8989.

- Cách 2: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An); Điện thoại: 0238.898 8989.

Thông tin chi tiết thí sinh tra cứu tại Đề án tuyển sinh năm 2021 trên website: http://vinhuni.edu.vn/.

File dính kèm: 2021_thong_bao_tuyen_sinh_lt_tccd_len_dh_1.doc