1. Kiểm tra kết quả học tập, rèn luyện, sửa sai thông tin cá nhân phục vụ in bằng tốt nghiệp

- Kiểm tra kết quả học tập, rèn luyện bao gồm: Điểm tích lũy học phần, điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa, tổng số tín chỉ tích lũy, kết quả rèn luyện. Đối với các nhóm học phần tự chọn, nếu số lượng học phần trong nhóm tự chọn mà sinh viên tích lũy lớn hơn số lượng học phần quy định phải tích lũy trong nhóm tự chọn, sinh viên làm đơn nộp về Trợ lý đào tạo trước ngày 20/5/2020 để được giải quyết.

- Kiểm tra thông tin cá nhân: Họ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính; cập nhật tài khoản ngân hàng vào trang đăng ký học (http://student.vinhuni.edu.vn); Nếu có bất kỳ thông tin nào không đúng, sinh viên mang thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân đến Bộ phận một cửa - Phòng Hành chính tổng hợp (Tầng 1, Nhà Điều hành) để sửa sai trước ngày 20/5/2020.

Danh sách sinh viên nhà trường sẽ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2020:

Danh sách: Sinh viên khóa 56.xls

Danh sách: Sinh viên khóa 57.xls

Lưu ý: Sinh viên có thông tin bị sai, không thực hiện sửa sai theo thời gian của thông báo này, tự chịu trách nhiệm với thông tin in trên văn bằng tốt nghiệp và phụ lục văn bằng.

2. Sinh viên đã được các đơn vị ngoài trường cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Ngoại ngữ

Sinh viên các hệ đã được các đơn vị ngoài trường cấp chứng chỉ Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh đề nghị viết đơn gửi về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh và Khoa Giáo dục Thể chất để kiểm tra, xác minh và xem xét miễn học, hồ sơ gồm: Đơn trình bày, bản sao hợp pháp và bản gốc để đối chiếu; sau khi hoàn thành gửi về Nhà trường (qua Phòng Đào tạo) để nhập vào hệ thống phần mềm CMC trước ngày 20/5/2020. Đối với chứng chỉ Ngoại ngữ sinh viên nộp về Trung tâm Giáo dục thường xuyên (Tổ Đào tạo - Tuyển sinh) để kiểm tra và nhập vào hệ thống phần mềm CMC trước ngày 20/5/2020.

3. Đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung

Sinh viên khóa 55 trở về trước, sinh viên học vượt đủ điều kiện tốt nghiệp viết đơn đăng ký xét tốt nghiệp nộp về khoa, viện trước ngày 25/5/2020.

4. Đối với sinh viên hệ liên thông và sinh viên văn bằng thứ 2

Sinh viên liên thông, văn bằng thứ 2 nộp các hồ sơ về khoa, viện để nhập vào hệ thống phần phềm CMC: 1 bản sao hợp pháp bằng tốt nghiệp, 1 bảng điểm gốc toàn khóa và 01 bản sao hợp pháp trước ngày 15/5/2020.