Chỉ tiêu tuyển sinh: 8 lớp THPT chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, mỗi môn chuyên 1 lớp, chuyên Tiếng Anh 2 lớp; 4 lớp THPT chất lượng cao.

Thời gian thi: Dự kiến ngày 9 tháng 6 năm 2018

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh; Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 0238.385452, máy lẻ: 315; 366; 338; 0238.8988989.

Thông báo chi tiết: Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên, THPT Chất lượng cao năm học 2018 - 2019