Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT, ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Quy chế tuyển sinh năm 2017), Trường Đại học Vinh thông báo Quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển như sau:

1. Tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Đối tượng, hồ sơ, thời gian đăng ký, lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển: Trường Đại học Vinh thực hiện theo các quy định tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh năm 2017 và Công văn số 603/BGDĐT-GDĐH, ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017 (sau đây gọi là Công văn 603).

b) Danh mục ngành đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:

Căn cứ phụ lục số 3, phụ lục số 4 và phụ lục số 5 của Công văn 603, Trường Đại học Vinh quy định danh mục ngành đăng ký tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT bao gồm:

 

TT

Môn thí sinh

đạt giải

Ngành được xét tuyển thẳng

Mã ngành

1.       

Toán

Công nghệ thông tin

52480201

2.       

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52520216

3.       

Kỹ thuật xây dựng

52580208

4.       

Sư phạm Toán học

52140209

5.       

Vật lý

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

52510301

6.       

Kỹ thuật điện tử truyền thông

52520207

7.       

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52520216

8.       

Kỹ thuật xây dựng

52580208

9.       

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

52580205

10.  

Sư phạm Vật lý

52140211

11.  

Hóa học

Công nghệ thực phẩm

52540101

12.  

Khoa học môi trường

52440301

13.  

Sư phạm Hoá học

52140212

14.  

Sinh học

Khoa học Môi trường

52440301

15.  

Nuôi trồng Thủy sản

52620301

16.  

Sư phạm Sinh học

52140213

17.  

Ngữ Văn

Báo chí

52320101

18.  

Sư phạm Ngữ văn

52140217

19.  

Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)

52220113

20.  

Lịch sử

Công tác xã hội

52760101

21.  

Quản lý văn hóa

52220342

22.  

Sư phạm Lịch sử

52140218

23.  

Địa lý

Quản lý đất đai

52850103

24.  

Quản lý tài nguyên và môi trường

52850101

25.  

Sư phạm Địa lý

52140219

26.  

Tin học

Công nghệ Thông tin

52480201

27.  

Sư phạm Tin học

52140210

28.  

Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh

52140231

29.  

Ngôn ngữ Anh

52220201

 

- Đối với thí sinh đoạt giải trong hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Trường Đại học Vinh căn cứ vào kết quả dự án đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ngành thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, Hiệu trưởng xem xét và quyết định.

c) Xét tuyển đối với thí sinh khuyết tật: Trường Đại học Vinh thực hiện theo điểm g, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh năm 2017. Thí sinh phải có đầy đủ hồ sơ học tập, hồ sơ sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Sau khi Hội đồng tuyển sinh kiểm tra tình trạng sức khỏe yêu cầu của ngành học mà thí sinh đăng ký, Hiệu trưởng Nhà trường xem xét và quyết định cho vào học.

d) Xét tuyển đối với thí sinh là người nước ngoài: Trường Đại học Vinh thực hiện theo điểm h, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh năm 2017. Căn cứ kết quả học tập Trung học phổ thông của thí sinh, kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt, Hiệu trưởng Nhà trường xem xét, quyết định cho vào học.

2. Tuyển thẳng các thí sinh là học sinh của các trường THPT chuyên:

a) Đối tượng: Trường Đại học Vinh tuyển thẳng tất cả các ngành (trừ các ngành có thi năng khiếu) đối với học sinh tốt nghiệp hệ chuyên của các trường THPT chuyên trên toàn quốc.

b) Hồ sơ xét tuyển thẳng gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (có mẫu kèm theo).

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng).

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Học bạ (bản sao có công chứng).

- 02 ảnh cỡ 4x6cm (mặt sau có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh).

- 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ.

- Lệ phí dự tuyển (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Trường Đại học Vinh trân trọng đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường THPT chuyên thông báo rộng rãi để học sinh các trường biết và thực hiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.898.8989

Thông báo: tuyen_thang_2017_chuan_2017.doc 

Thời gian nhận hồ sơ: thong_bao_thoi_gian.doc

Mẫu Hồ sơ: mau_phieu_dang_ky_du_thi_nang_khieu.doc