Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2018, Trường Đại học Vinh thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và thời gian thi năng khiếu năm 2018 các ngành Giáo dục Mầm non (mã ngành 7140201), Giáo dục Thể chất (mã ngành 7140206) như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 20/4/2018 đến 17h00', ngày 30/5/2018.

2. Thời gian thi: từ ngày 28/6/2018 đến ngày 30/6/2018.

3. Lệ phí thi năng khiếu: 300.000đồng/hồ sơ.

4. Mẫu hồ sơ tải tại đây: Hồ sơ đăng ký dự thi vào ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất.doc

5. Nộp hồ sơ đăng kí dự thi và lệ phí thi theo 2 cách:

- Cách 1: Qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh gửi về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh (Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An), điện thoại: 0238.898.89.89. Lưu ý: Lệ phí không bỏ vào hồ sơ mà phải gửi riêng theo địa chỉ trên, ghi rõ nội dung nộp.

- Cách 2: Nộp trực tiếp hồ sơ và lệ phí thi tại Trường Đại học Vinh (qua phòng Đào tạo).

6. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.898.89.89