1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 04/5 đến hết ngày 30/5/2018 (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ ).

2. Địa điểm mua hồ sơ: Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi có thể mua hồ sơ tại Phòng Đào tạo hoặc tại Trường THPT Chuyên, Trư­ờng Đại học Vinh.

3. Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí dự thi và xét tuyển: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng/thí sinh), bao gồm: Lệ phí đăng ký dự thi; Lệ phí sơ tuyển; Lệ phí dự thi.

4. Địa điểm  nộp hồ sơ đăng ký dự thi:

Tầng 1, Nhà Điều hành, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh

Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.385452, máy lẻ: 315; 366; 338; 0238.8988989.