Trường Đại học Vinh thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020. Điểm chuẩn này đã bao gồm điểm ưu tiên, điểm khu vực theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

 

TT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn

xét tuyển

Ghi chú

1.       

Giáo dục Chính trị

7140205

18.50

 

2.       

Giáo dục QP-AN

7140208

18.50

 

3.       

Giáo dục Mầm non

7140201

25.00

Môn Năng khiếu nhân hệ số 2; điểm 2 môn văn hóa + 2/3 điểm ưu tiên từ 12.33 điểm trở lên; Tổng 3 môn + điểm ưu tiên từ 18.50 trở lên.

4.       

Giáo dục Thể chất

7140206

28.00

Môn Năng khiếu nhân hệ số 2; điểm 2 môn văn hóa + 2/3 điểm ưu tiên từ 11.66 điểm trở lên; Tổng 3 môn + điểm ưu tiên từ 17.50 trở lên.

5.       

Giáo dục Tiểu học

7140202

23.00

 

6.       

Sư phạm Địa lý

7140219

18.50

 

7.       

Sư phạm Hóa học

7140212

18.50

 

8.       

Sư phạm Lịch sử

7140218

18.50

 

9.       

Sư phạm Ngữ văn

7140217

18.50

 

10.  

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

25.00

Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; Tổng 3 môn + điểm ưu tiên từ 18.50 điểm trở lên.

11.  

Sư phạm Tin học

7140210

22.00

 

12.  

Sư phạm Toán học

7140209

18.50

 

13.  

Sư phạm Sinh học

7140213

24.50

 

14.  

Sư phạm Vật lý

7140211

18.50

 

15.  

Điều dưỡng

7720301

19.00

 

16.  

Báo chí

7320101

15.0

 

17.  

Chăn nuôi

7620105

14.0

 

18.  

Chính trị học

7310201

15.0

 

19.  

Chính trị học (CN Chính sách công)

7310201

20.0

 

20.  

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

15.0

 

21.  

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

7510206

15.0

 

22.  

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

15.0

 

23.  

Công nghệ kỹ thuật hóa học

7510401

19.0

 

24.  

Công nghệ sinh học

7420201

16.5

 

25.  

Công nghệ thông tin

7480201

15.0

 

26.  

Công nghệ thực phẩm

7540101

15.0

 

27.  

Công tác xã hội

7760101

15.0

 

28.  

Du lịch

7810101

15.0

 

29.  

Kế toán

7340301

16.0

 

30.  

Kinh tế

7310101

15.0

 

31.  

Kinh tế xây dựng

7580301

15.0

 

32.  

Kinh tế nông nghiệp

7620115

20.0

 

33.  

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207

15.0

 

34.  

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520216

15.0

 

35.  

Kỹ thuật xây dựng

7580201

14.0

 

36.  

Kỹ thuật phần mềm

7480103

15.0

 

37.  

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

15.0

 

38.  

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

7580202

19.0

 

39.  

Khoa học máy tính

7480101

18.0

 

40.  

Khoa học môi trường

7440301

21.5

 

41.  

Khuyến nông

7620102

18.0

 

42.  

Luật

7380101

15.0

 

43.  

Luật kinh tế

7380107

15.0

 

44.  

Ngôn ngữ Anh

7220201

20.0

Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; Tổng 3 môn + điểm ưu tiên từ 15.00 điểm trở lên.

45.  

Nông học

7620109

19.0

 

46.  

Nuôi trồng thủy sản

7620301

14.0

 

47.  

Sinh học

7420101

19.0

 

48.  

Quản lý đất đai

7850103

14.0

 

49.  

Quản lý giáo dục

7140114

15.0

 

50.  

Quản lý nhà nước

7310205

15.0

 

51.  

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

14.0

 

52.  

Quản lý văn hóa

7229042

15.0

 

53.  

Quản trị kinh doanh

7340101

16.0

 

54.  

Thương mại điện tử

7340122

15.0

 

55.  

Việt Nam học

7310630

15.0

 

56.  

Tài chính ngân hàng (CN Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại)

7340201

15.0

 

 

Thí sinh trúng tuyển lưu ý: Kể từ thời điểm ra thông báo đến trước 17 giờ 00' ngày 10/10/2020, thí sinh phải gửi qua bưu điện hoặc nạp trực tiếp Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT về Trường Đại học Vinh (qua Phòng Đào tạo; Địa chỉ: Tầng 1, Nhà Điều hành - Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 0238.8988989) để xác nhận nhập học.