Sau khi có kết quả trúng tuyển vào Trường Đại học Vinh hệ chính quy bằng phương thức xét tuyển điểm thi THPT thí sinh đến nộp Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT từ ngày 05/10/2020 đến ngày 10/10/2020, bằng 2 hình thức:

1. Một số hình ảnh ngày đầu thí sinh nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh:

2. Thí sinh nộp Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT qua đường bưu điện chuyển phát nhanh ưu tiên về địa chỉ: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Vinh,  Tầng 1, Nhà Điều hành - Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 0238.8988989

3. Danh sách trúng tuyển thí sinh xem tại: http://diemthi.vinhuni.edu.vn/