TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 34

NĂM HỌC 2016 – 2017

Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017

 

Công tác trọng tâm:

- Triển khai kế hoạch Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2016-2017,

- Tổ chức tổng kết TTSP tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh,Nghệ An và Ninh Bình.

-  Tổng kết thực tập cuối khóa năm học 2016-2017.

- Xét hoàn thành chương trình GDTC, GDQP-AN cho sinh viên khóa 54 trở về trước.

 

Thời gian

Nội dung

Lãnh đạo

/Chuyên viên

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 24/4/2017

09:00

Tổng kết TTSP tỉnh Nghệ An khóa 54

Đ/c: Bình, Hùng, Lam

Theo QĐ

Sở GD&ĐT Nghệ An

14:00

Tổng kết TTSP tỉnh Ninh Bình khóa 54

Đ/c: Vinh, Thư

Theo QĐ

Sở GD&ĐT Ninh Bình

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 25/4/2017

08:00

Nhà trường làm việc với Trường Đại họcViệt -Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội; tổ chức JICA (Nhật Bản) về hợp tác đào tạo

Đ/c: Bình, Đ/c Vinh

và CV: Đ/c Hùng

BGH; Trưởng các đơn vị: TCCB, KH-TC, ĐT SĐH, KH&HTQT, Đào tạo, CTCT-HSSV, TT DV, HTSV&QHDN; Đại diện  Lãnh đạo các Viện, Khoa đào tạo

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:30

Trường Đại học Việt - Nhật, tổ chức JICA (Nhật Bản) giao lưu giới thiệu các chương trình đào tạo, học bổng cho sinh viên năm cuối

Đ/c: Bình, Đ/c Vinh

và CV: Đ/c Hùng

Trưởng các đơn vị: Đào tạo, KH&HTQT, CTCT-HSSV, BTV Đoàn TN, BTK Hội SV, TT DV,HTSV&QHDN và 600 sinh viên năm cuối (do Phòng CTCT-HSSV điều động)

Hội trường A

14:00

Đại hội Công đoàn bộ phận Phòng Đào tạo nhiệm kỳ 2017 - 2022

Chủ tịch CĐBP,

Đ/c Phong

BTV CĐ Trường (đ/c Phạm Thị Bình); BCH CĐ Trường  (đ/c Phạm Xuân Chung); Đoàn viên CĐBP Phòng Đào tạo

Phòng 6, tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 26/4/2017

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 27/4/2017

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 28/4/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 29/4/2017

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 30/4/2017                             Nghỉ lễ ngày Giải Phóng Miền Nam