Điểm chuẩn trúng tuyển văn bằng 2 đại học chính quy năm 2019

 

TT

Mã ngành

Ngành trúng tuyển

Điểm chuẩn

Số lượng

1

7340301

Kế toán

10.00

16

2

7380101

Luật

10.00

3

 

Danh sách thí sinh trúng tuyển văn bằng 2 đại học chính quy năm 2019

 

TT

SBD

Họ và

Tên

Ngày sinh

Ngành trúng tuyển

1

TDV.01

Nguyễn Thị Tú

Anh

30/03/1995

Kế toán

2

TDV.02

Võ Tuấn

Anh

07/12/1992

Kế toán

3

TDV.03

Nguyễn Thị Mỹ

Giang

01/09/1997

Kế toán

4

TDV.04

Trần Thị Hương

Giang

09/02/1990

Kế toán

5

TDV.05

Nguyễn Thọ

Hào

18/01/1983

Kế toán

6

TDV.06

Hoàng Thị

Hiền

02/07/1995

Kế toán

7

TDV.08

Trương Thu

Hiền

18/05/1980

Kế toán

8

TDV.10

Nguyễn Thị Mai

Linh

11/09/1981

Kế toán

9

TDV.11

Đặng Thị Kiều

Loan

23/05/1991

Kế toán

10

TDV.12

Hồ Thị

Long

22/12/1993

Kế toán

11

TDV.13

Hà Thị

Ly

21/08/1993

Kế toán

12

TDV.14

Trần Thị Trà

My

13/11/1988

Kế toán

13

TDV.15

Nguyễn Đức

Ngọc

24/11/1996

Kế toán

14

TDV.18

Nguyễn Thị Quỳnh

Thương

11/03/1996

Kế toán

15

TDV.19

Bùi Thị

Thúy

27/04/1997

Kế toán

16

TDV.20

Trần Thị Thảo

Vy

01/09/1997

Kế toán

17

TDV.21

Phạm Thành

Công

05/05/1983

Luật

18

TDV.23

Hoàng Văn

Nhật

10/10/1989

Luật

19

TDV.24

Đăng Lê

Siêu

20/06/1994

Luật