Năm 2018, Trường Đại học Vinh thực hiện đồng thời ba phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia; Kết quả kỳ thi THPT quốc gia kết hợp với thi tuyển năng khiếu (đối với các ngành năng khiếu). Xét tuyển kết quả học tập THPT (Học bạ).

Xem nội dung đề án của Trường Đại học Vinh theo link: Đề án tuyển sinh DHCQ 2018