1. Danh sách phòng thi vào lớp 10 THPT chuyên, THPT chất lượng cao năm 2018, Trường THPT chuyên – Đại học Vinh

Xem tại đây:  Danh sách dự thi vào lớp 10 THPT chuyên, THPT chất lượng cao

 2. Sơ đồ phòng thi tại giảng đường nhà A (A2.A3.A4)

 3. Sơ đồ phòng thi tại giảng đường nhà B (B1.B2.B3)