1. Tôi đã tốt nghiệp đại học chính quy ở trường đại học dân lập, vậy có được học văn bằng 2 chính quy Trường Đại học Vinh hay không?

           Câu trả lời: Hệ chính quy của trường dân lập đủ điều kiện học văn bằng 2 chính quy Trường Đại học Vinh.

2. Tôi đã tốt nghiệp đại học chính quy khối ngành xã hội, vậy Tôi có được đăng ký học ngành Kỹ thuật Xây dựng hay không?

           Câu trả lời: Chỉ cần bạn tốt nghiệp một bằng đại học chính quy, bạn có thể đăng ký học các ngành đã thông báo của Trường Đại học Vinh (trừ ngành Giáo dục Mầm non).

3. Tôi đã tốt nghiệp một bằng đại học hệ Vừa làm vừa học (tại chức) thì có được học văn bằng 2 chính quy không?

          Câu trả lời: Không.

4. Tôi muốn học đại học văn bằng 2 ngành Giáo dục Mầm non thì điều kiện như thế nào?

Câu trả lời: Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non, bạn muốn đăng ký học văn bằng 2 thì phải tốt nghiệp một bằng đại học sư phạm chính quy.

5. Thời gian học đối với văn bằng 2 là bao lâu?

         Câu trả lời: Chương trình đào tạo để cấp một bằng đại học văn bằng 2 là 2 năm đối với hệ cử nhân và 2.5 năm đối với hệ kỹ sư; Nhưng Trường Đại học Vinh đào tạo theo học chế tín chỉ nên SV có thể hoàn thành sớm so với thời gian thiết kế của chương trình.

6. Văn bằng 2 là hệ đại học chính quy, vậy hình thức học tập như thế nào?

           Câu trả lời: Văn bằng 2 chính quy chỉ học vào các ngày cuối tuần (Thứ 7 và Chủ nhật) hoặc các buổi tối.

7. Sinh viên thuộc diện chính sách (con thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, dân tộc thiểu số…) có được miễn giảm học phí không?

         Câu trả lời: Đối với văn bằng 2 chính quy, không áp dụng mức giảm học phí cho các đối tượng trên.

8. Thời gian tuyển sinh văn bằng 2 chính quy như thế nào?

          Câu trả lời: Văn bằng 2 chính quy tuyển sinh liên tục trong năm học.

9. Tôi muốn tìm thông tin đăng ký học văn bằng 2 chính quy của Trường Đại học Vinh ở đâu?

          Câu trả lời: Bạn truy cập vào trang website và theo đường link: http://vinhuni.edu.vnHoặc gọi điện theo Hotline: 0238.8988.989