Thứ hai, ngày 22 tháng 1 năm 2018

Tin tức - Sự kiện

Thông báo về việc tổ chức học lại và thi các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng cho sinh viên khóa 48 hệ chính quy và 47 Kỹ sư
00:00 19/04/2011
Thông báo về việc tổ chức học lại và thi các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng cho sinh viên khóa 48 hệ chính quy và 47 Kỹ sư
Phân công nhiệm vụ cán bộ phòng Đào tạo - Trường Đại học Vinh, nhiệm kỳ 2010 - 2015
00:00 19/04/2011
Phßng §µo t¹o tæng sè gåm cã 9 c¸n bé, trong ®ã cã 2 l·nh ®¹o Phßng (1 Tr­ưởng phßng, 1 Phã Tr­ưởng phßng) vµ 7 chuyªn viªn.  
Thông báo kế hoạch Hội thảo "Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào"
00:00 05/04/2011
Để tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào, Nhà trường tổ chức Hội thảo “Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào” ở trường Đại...
Lịch sơ kết thực tập sư phạm
00:00 22/03/2011
Thực hiện Công văn số: 382/ĐHV-ĐT ngày 2 tháng 3 năm 2011 của Hiệu Trưởng trường Đại học Vinh về việc Kiểm tra Thực tập cuối khóa năm học 2010 - 2011. Nay Nhà trường thành lập các...
Mẫu đơn, mẫu tổng hợp danh sách đăng kí học ngành 2 kèm theo thông báo số:418/TB-ĐHV ngày 3 tháng 3 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh
00:00 09/03/2011
Mẫu đơn, mẫu tổng hợp danh sách đăng kí học ngành 2 kèm theo thông báo số:418/TB-ĐHV ngày 3 tháng 3 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh
Kế hoạch kiểm tra Thực tập cuối khóa năm học 2010 – 2011
00:00 08/03/2011
Nhà trường tiến hành kiểm tra thực tập cuối khóa các ngành cử nhân, kỹ sư năm học 2010 – 2011 (Bản chi tiết đính kèm)
Thông báo về việc học thêm ngành 2, học nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoá 50, 51
00:00 03/03/2011
Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục...
Nhà Trường huỷ các lớp học phần Ngoại ngữ 3 sau đây do số lượng sinh viên đăng ký quá ít
00:00 01/02/2010
Nhà Trường huỷ các lớp học phần Ngoại ngữ 3 sau đây do số lượng sinh viên đăng ký quá ít
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Vinh; Số 182, đường Lê Duẩn, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02388.988.989 Email: tientb@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Trần Bá Tiến - Trưởng phòng Đào tạo
Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Trường Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.