Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên, lớp 10 chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm 2018

- Nhận đơn phúc khảo: Từ 15/6/2018 đến 30/6/2018.   

- Nội dung đơn cần ghi rõ:

+ Họ và tên

          + Số báo danh

          + Môn thi cần phúc khảo

                    + 01 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận.

- Lệ phí phúc khảo:     30.000 đồng/môn.

Mẫu đơn: don_phuc_khao