- Căn cứ kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Vinh năm học 2013 – 2014.

   - Căn cứ vào kế hoạch đào tạo giáo viên văn bằng 2 Giáo dục quốc phòng – an ninh.

 

Nay trường Đại học Vinh thông báo cho tất cả sinh viên lớp đào tạo giáo viên GDQP – AN ( văn bằng 2: đối tượng 18 tháng và 24 tháng) chiều ngày 15 tháng 7 năm 2014 có mặt tại Trung tâm GDQP – AN Vinh trường Đại học Vinh để tiếp tục học tập.

Thời gian học tập trung lần này là: từ 15/7/2014  đến 30/9/2014.

Yêu cầu sinh viên làm tốt công tác chuẩn bị và có mặt tập trung học tập đúng thời gian quy định.

 

(Có gì cần hỏi thêm thì liên lạc theo số máy: Trương Xuân Dũng - Phó Giám đốc TTGDQP – Trưởng khoa GDQP, AN; Đt: 01628 966888)

 

                                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                (đã ký)

 

 

 

                                                                                PGS.TS. Phạm Minh Hùng