Ngày 8/12/2016, Ban tổ chức đã tổ chức bốc thăm xếp bảng, thứ tự trình bày các nội dung Hội thi cho 13 khoa đào tạo sư phạm, Nhà trường thông báo lịch Hội thi NVSP năm học 2016-2017, như sau:

I. LỊCH THI

1. Thi thiết bị dạy học tự làm

- Địa điểm: Phòng học A4.101

- Thời gian: Ngày 18/12/2016

+ Sáng (Từ 07 giờ 00'): Trưng bày thiết bị dạy học tự làm

+ Chiều (Từ 14giờ 00'): Thi đồ dùng dạy học tự làm của 13 đội tuyển

- Thứ tự các đội thi: Khoa SP Ngữ văn, Khoa Sinh học, Khoa Hóa học, Khoa SP Toán học, Khoa Địa lý - QLTN, Khoa Vật lý & CN, Khoa CN Thông tin, Khoa GD Quốc phòng, Khoa GD Chính trị, Khoa Lịch sử, GD Thể chất, Khoa Giáo dục, Khoa SP Ngoại ngữ.

2. Thi thiết kế hoạt động giáo dục

- Địa điểm: Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

- Thời gian: Từ 07 giờ 00', ngày 19/12/2016

Thứ tự các đội thi: Khoa Sinh học, Khoa Lịch sử, Khoa GD Chính trị, Khoa SP Ngoại ngữ, Khoa SP Ngữ văn, Khoa Vật lý & CN, Khoa CN Thông tin, Khoa SP Toán học, Khoa GD Thể chất, Khoa Địa lý - QLTN, Khoa GD Quốc phòng, Khoa Giáo dục, Khoa Hóa học.

3. Thi các nội dung sân khấu hóa (4 nội dung)

- Địa điểm: Hội trường A

 

TT

Thời gian

Bảng

Các đội dự thi

1.

Từ 19 giờ 00'

ngày 19/12/2016

A

Khoa SP Ngoại ngữ, Khoa GD Quốc phòng, Khoa Giáo dục, Khoa GD Thể chất

2.

Từ 19 giờ 00'

ngày 20/12/2016

B

Khoa Lịch sử, Khoa SP Toán học, Khoa Vật lý & CN, Khoa Địa lý - QLTN

3.

Từ 19 giờ 00'

ngày 21/12/2016

C

Khoa GD Chính trị, Khoa Hóa học, Khoa CNTT, Khoa SP Ngữ văn, Khoa Sinh học

4.

Từ 19 giờ 00'

ngày 23/12/2016

CK

Nhất bảng A, nhất bảng B, nhất bảng C và đội nhì trong của 3 bảng có tổng điểm 6 phần thi cao nhất

 

- Nhà trường trao giải cho các đội vào Hội nghị tổng kết Tháng Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2016 - 2017 (theo lịch thông báo sau).

II. CÁC NỘI DUNG HỘI THI (SÂN KHẤU HÓA)

1. Văn nghệ chào mừng: Vòng loại 3 tiết mục/Bảng, Chung kết 4 tiết mục.

2. Giới thiệu đại biểu và khai mạc Hội thi.

3. Giới thiệu Ban Giám khảo, Ban Thư ký, thể lệ và nội dung Hội thi.

4. Nội dung:

a) Màn chào hỏi (Theo Kế hoạch số 43/KH-ĐHV ngày 08/11/2016 và thứ tự các đội thi đã bốc thăm ngày 08/12/2016).

b) Hiểu biết sư phạm:

- Các đội thi trả lời chung cùng 01 gói câu hỏi gồm 20 câu (trong đó có 04 câu hỏi tiếng Anh) do Trưởng Ban Giám khảo bốc thăm từ Ban Tổ chức.

- Các đội thi, chọn đáp án của đội mình bằng cách giơ biển đáp án mà Ban Tổ chức đã chuẩn bị theo thể lệ của Hội thi.

c) Xử lý tình huống sư phạm (Theo Kế hoạch số 43/KH-ĐHV ngày 08/11/2016 và thứ tự các đội thi đã bốc thăm ngày 08/12/2016).

# Ban thư ký công bố điểm tổng hợp của 3 phần thi: Màn chào hỏi, Hiểu biết sư phạm, Xử lý tình huống sư phạm.

d) Phần thi hùng biện (Theo Kế hoạch số 43/KH-ĐHV ngày 08/11/2016 và thứ tự các đội thi đã bốc thăm ngày 08/12/2016).

# Ban Thư ký công bố điểm tổng hợp 6 phần thi.

5. Kết thúc Hội thi.