Tháng rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và Hội thi Nghiệp vụ sư phạm được Trường Đại học Vinh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình đào tạo giáo viên giúp sinh viên các ngành sư phạm rèn luyện ý thức nghề nghiệp, kỹ năng sư phạm và phẩm chất nhà giáo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Tạo cơ hội cho sinh viên thể hiện năng lực và nhận thức về nghề nghiệp; Qua đó, phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong giảng viên, học sinh và sinh viên; Rèn luyện các kỹ năng thực hành sư phạm, thúc đẩy các hoạt động văn hoá, văn nghệ và tăng cường hiểu biết, giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho sinh viên sư phạm; Góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" của ngành Giáo dục.

Đồng thời Nhà trường có dịp để đánh giá, điều chỉnh nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp dạy - học, bổ sung những kỹ năng cần thiết trang bị cho sinh viên nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2016 - 2017 được tổ chức cho 13 khoa đào tạo với 7 nội dung thi: Chào hỏi, hiểu biết sư phạm, xử lý tình huống sư phạm, hùng biện, thiết kế hoạt động giáo dục cho học sinh, thiết kế đồ dùng dạy học, thi giảng (dành riêng cho sinh viên khóa 54), Trong đó có thêm một số điểm mới như: "Tăng thêm câu hỏi Tiếng Anh và các câu hỏi về mạng xã hội với sinh viên".

Tối ngày 28/11/2016, Khoa Vật lý và Công nghệ là đơn vị khai mạc cho Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm nay với các màn thi của các thí sinh đầy sôi động và hấp dẫn.

Từ ngày 02/12/2016, các khoa đào tạo tiếp tục lịch thi cụ thể như sau:

            Khoa Hóa học vào 19h00 ngày 02/12/2016 tại Hội trường A;

            Khoa Lịch sử vào 19h00 ngày 04/12/2016 tại Hội trường A;

            Khoa Giáo dục Chính trị vào 19h00 ngày 05/12/2016 tại Hội trường A;

            Khoa Sư phạm Ngữ văn vào 19h00 ngày 06/12/2016 tại Hội trường A;

            Khoa Sư phạm Ngoại ngữ vào 19h00 ngày 07/12/2016 tại Hội trường A;

            Khoa Giáo dục Quốc phòng vào 19h00 ngày 08/12/2016 (tại Trung tâm GDQP-AN Vinh);

            Khoa Công nghệ thông tin vào 19h00 ngày 08/12/2016 tại Hội trường A;

            Khoa Sư phạm Toán học vào 19h00 ngày 09/12/2016 tại Hội trường A;

            Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên vào 19h00 ngày 10/12/2016 tại Hội trường A;

            Khoa Sinh học vào 19h00 ngày 11/12/2016 tại Hội trường A;

            Khoa Giáo dục Thể chất vào 19h00 ngày 13/12/2016 tại Hội trường A;

            Khoa Giáo dục vào 19h00 ngày 15/12/2016 tại Hội trường A;

Trân trọng kính mời lãnh đạo Nhà trường, các đơn vị, các thầy cô giáo cùng các bạn sinh viên tham gia và cổ vũ cho các Hội thi.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội thi Nghiệp vụ sư phạm của khoa Vật lý và công nghệ:

Tin, ảnh: Phòng Đào tạo