Sáng ngày 07/09/2018, Giáo sư Hồ Tấn Nhựt chuyên gia của Hiệp hội CDIO Quốc tế, đang công tác tại Đại học California State, Northridge (Hoa Kỳ) đã trao đổi trực tuyến với Chủ nhiệm đề tài nhập môn ngành: Kỹ thuật; Kinh tế; Sư phạm; Khoa học xã hội và nhân văn; Nông lâm ngư và môi trường Trường Đại học Vinh dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Hoa Du chủ tịch Hội đồng trường.

Qua trao đổi, Giáo sư Hồ Tấn Nhựt tư vấn cho các chuyên ngành những nội dung cần bổ sung, nội dung hạn chế để các chuyên ngành có tư liệu tham khảo khi đưa chương trình vào giảng dạy cho sinh viên.

Một số hình ảnh tại buổi họp trực tuyến


Tin, Ảnh: Lê Khắc Phong