Ngày 15 tháng 10 năm 2017, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị Trưởng bộ môn, Trợ lý đào tạo, Cố vấn học tập năm học 2017 - 2018. GS.TS.NGƯT Đinh Xuân Khoa và PGS.TS Thái Văn Thành chủ trì Hội nghị.

 Hội nghị có sự tham Trưởng khoa, viện và Trưởng bộ môn thuộc khoa, viện; Tổ trưởng chuyên môn thuộc Trường THPT Chuyên, Trưởng Thực hành sư phạm; Giảng viên giảng dạy học phần CDIO khóa học 58 học kỳ I năm học 2017 - 2018; Trợ lý đào tạo, Cố vấn học tập các khoa, viện, Trưởng các đơn vị và đoàn thể liên quan.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

GS.TS. NGƯT. Đinh Xuân Khoa, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị


TS. Trần Bá Tiến, Trưởng Phòng Đào tạo báo cáo tổng quan về công tác Trưởng bộ môn


TS. Phan Anh Phong, Giảng viên - Viện Kỹ thuật công nghệ trình bày tham luận “Vai trò của Trưởng bộ môn với đổi mới dạy học đại học trong cách mạng 4.0


TS. Nguyễn Thanh Mỹ, Phó Trưởng phòng Đào tạo báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm dạy học tiếp cận CDIO tại Đại học Quốc gia TP. HCM


TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh, Giảng viên - Viện Công nghệ hóa sinh Môi trường trình bày tham luận về “Tổ chức giảng dạy tiếp cận CDIO ở bộ môn Công nghệ sinh học – Môi trường


TS. Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc - Trung tâm ĐBCL báo cáo một số vấn đề về công tác Đảm bảo chất lượng và khảo thí của Nhà trường


TS. Nguyễn Văn Đức, Trưởng Bộ môn Giải tích - Viện Sư phạm Tự nhiên trình bày tham luận “Vai trò của bộ môn trong nghiên cứu khoa học

Hình ảnh các ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đưa ra nhiều giải pháp và kiến nghị như:

- Nâng cao nhận thức vị trí, tầm quan trọng của bộ môn, coi bộ môn là hạt nhân quan trọng nhất; chủ động cập nhật chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh việc công bố các bài báo trên các tạp chí quốc tế có chỉ số ISI và Scorpus…

- Nhà trường, khoa, viện Tổ chức giám sát hoạt động dạy học, dự giờ thăm lớp, rút kinh nghiệm giảng dạy chương trình đào tạo tiếp cận CDIO từ khóa 58; Tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên khóa 54 kỹ sư và 55 cử nhân.

- Trường THPT chuyên, trường THSP kết nối và tham gia hiệu quả các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt học thuật, tư vấn, tập huấn cho sinh viên về phương pháp học chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, phát động phong trào tự học, nghiên cứu, sáng tạo trong sinh viên; chỉ đạo Liên chi đoàn khoa Sư phạm Ngoại ngữ và liên chi đoàn các viện, khoa phối hợp tổ chức tốt mô hình tiếng Anh cộng đồng và câu lạc bộ tiếng Anh.          

Tin, ảnh: Lê Khắc Phong