Được sự nhất trí của Đảng bộ Trường Đại học Vinh, sáng ngày 23/1/2018 chi bộ phòng Đào tạo đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Tham dự Đại hội có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện các tổ chức đoàn thể và Đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội diễn ra với tinh thần thẳng thắn và dân chủ. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh Chi bộ phải thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được nhà trường giao phó.

Đại hội đã nghiêm túc, dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu có phẩm chất chính trị vững vàng để bầu vào chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Kết quả bầu cử ba đồng chí đã vào cấp ủy, đồng chí Trần Bá Tiến – Bí thư; đồng chí Nguyễn Thanh Mỹ - Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Thành Vinh – Ủy viên.

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên Chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Toàn cảnh Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đồng chí Trần Bá Tiến – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020


Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020


Tin, ảnh Lê Khắc Phong