Các khoa, các viện tích cực hưởng ứng tháng rèn nghề và Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp”. Năm nay, Nhà trường tổ chức rèn nghề cấp khoa, cấp viện cho sinh viên chính quy các ngành ngoài sư phạm, với nhiều hoạt động rèn nghề sôi nổi cho  sinh viên; năm nay có 12 khoa và viện tham gia hoạt động rèn nghề với hơn 10.000 sinh viên của các khóa 55, 56, 57 và 58 tham gia; nội dung thi có nhiều đổi mới so với năm trước về hình thức tổ chức và nội dung, nhằm mục đích các khoa, viện chủ động lập kế hoạch, nội dung cho phù hợp với các chuyên ngành đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động rèn nghề cho sinh viên, nâng cao hiểu biết nghề nghiệp trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, là hành trang tốt cho thực tập tốt nghiệp và hành nghề sau khi tốt nghiệp. Khoa Kinh tế tổ chức Teambuilding, khoa Luật tổ chức Rung Chiêng Vàng, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ tổ chức hoạt động rèn nghề cho ngành Ngôn ngữ Anh với nhiều hoạt động rèn nghề chất lượng, viện Kỹ thuật và Công nghệ, khoa Giáo dục Chính trị, khoa Xây dựng tổ chức hoạt động thực hành gắn với chuyên môn và  có sản phẩm sáng tạo….

 Hoạt động dự giờ, thăm lớp được lãnh đạo các đơn vị, trưởng các bộ môn chú trọng, các hoạt động sôi nổi trong toàn thể giảng viên và sinh viên trong toàn Trường.

Nhà trường tổ chức Hội nghị tổng kết tháng rèn nghề và Hội thi “Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” năm học vào tháng 5/2018.

Một số hình ảnh hoạt động của các Khoa, Viện trong tháng rèn nghề


Khoa sư phạm Ngoại ngữ tổ chức hoạt động rèn nghề ngành Ngôn ngữ Anh

Ảnh: Khoa SP Ngoại ngữ


Khoa Luật tổ chức Rung Chiêng Vàng

Ảnh: Khoa LuậtKhoa Giáo dục Chính trị tổ chức rèn nghề cho sinh viên ngành Chính trị học

Ảnh: Phòng Đào tạo


Khoa Sư phạm Ngữ văn tổ chức rèn nghề cho ngành Báo chí
Ảnh: Khoa SP Ngữ văn

Tổng hợp: Phòng Đào tạo