Ngày 1
8 tháng 10 năm 2017, Nhà trường tổ chức họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đợt tháng 10 năm 2017. Mỗi năm nhà trường tổ chức xét công nhận tốt nghiệp 3 đợt cho sinh viên sau khi kết thúc mỗi học kỳ.

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đã biểu quyết và công nhận 828 sinh viên khóa 55 trở về trước đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 10/2017, trong đó có 15 sinh viên xếp loại giỏi, 311 sinh viên xếp loại khá.

Đối với sinh viên được công nhận tốt nghiệp nếu chưa kê khai tài khoản ngân hàng trên trang thông tin cá nhân sinh viên, yêu cầu kê khai trước ngày 28/10/2017, nếu gặp khó khăn trong việc kê khai tài khoản ngân hàng gặp trực tiếp chuyên viên Trần Đình Diệu, Phòng Kế hoạch - Tài chính để được giúp đỡ.

Dự kiến lịch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên vào đầu tháng 11/2017: Địa điểm tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, điện thoại: 02388.988.989; đến nhận bằng tốt nghiệp sinh viên mang theo chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên.

Tin: Phòng Đào tạo